Historisk arkiv

Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Informasjonspakken Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift, og ble lansert av Kunnskapsministereren og partene i arbeidslivet i Operaen i dag.

Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Informasjonspakken Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift, og ble lansert av Kunnskapsministereren og partene i arbeidslivet i Operaen i dag. 

 

Hensikten med Lærlingløftet er at nye bedrifter skal bli klar over fordelene ved å ha en lærling. På nettstedet http://www.lærlingløftet.no/ skal bedriftene finne god informasjon om hvordan de kan bli lærebedrift. 

- Vi håper Lærlingløftet kan bidra til en felles bevissthet blant norske bedrifter om hvilke fordeler det gir å ha lærlinger og hvor viktig lærlingordningen er for fremtidig rekruttering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Lærlingløftet er utviklet i samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. I Samfunnskontrakten har alle disse forpliktet seg til å jobbe for å nå målet om 20 prosent flere læreplasser i løpet av en fireårsperiode, med frist i 2015. 

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor. 

 - Statlige virksomheter må ta sin del av ansvaret og opprette flere læreplasser i egne virksomheter. Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sammen utvikle en strategi for å nå målet i samfunnskontrakten om å øke antallet læreplasser i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Regjeringen vil satse på yrkesfagene, og har derfor bevilget 114 millioner kroner ekstra til et Yrkesfagløft. Hensikten er å styrke samarbeidet med arbeidslivet og sikre at opplæringen til elevene blir mer relevant og praktisk rettet.  Viktige tiltak for å bedre virksomhetenes vilkår er blant annet økt lærlingtilskudd og tilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter.

 - Vi tror at lett tilgjengelig informasjon og bevisstgjøring av mulige lærebedrifter kan bidra til flere læreplasser i årene fremover, sier kunnskapsministeren. 

Partene i samfunnskontrakten er Kunnskapsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund.

 
(Kunnskapsminister Tørbjørn Røe Isaksen besøkte verkstedet på Operaen. Foto: KD) (KD)

 

Bilde av partene bak Lærlingløftet
(Representanter for partene i Lærlingløftet. LO-leder Gerd Kristiansen, NHO-leder Kristin Skogen Lund, adm. dir. Anne Kari Bratten fra Spekter og YS-leder Jorunn Berland.)