Historisk arkiv

100 rekrutteringsstillinger fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I budsjettforliket ble 100 nye rekrutteringsstillinger til universiteter og høyskoler lagt inn i statsbudsjettet for 2015. Nå er stillingene fordelt.

– En viktig del av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å trappe opp med 500 nye rekrutteringsstillinger de neste fire årene, og nå tar vi et stort skritt allerede neste år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

50 til de nye universitetene

I forliket ble det bestemt at 50 av stillingene skal fordeles mellom universitetene i Agder, Stavanger og Nordland. Universitetet i Agder får 20 stillinger, Universitetet i Stavanger får 20 og Universitetet i Nordland 10. 

– Institusjonene skal styrke forskerkompetansen på fagområder som er trukket fram i langtidsplanen, og som er i tråd med deres faglige profil og styrker, sier Røe Isaksen.

Særlig vekt på IKT

Når det gjelder de resterende 50 stillingene, tildeles 30 for å følge opp satsingen på realfag og teknologi i langtidsplanen. Det skal særlig vektlegges at behovet for avansert IKT-kompetanse øker framover. Stillingene fordeles slik:

 •   Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2 stillinger

 •   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

11 stillinger

 •   Universitetet i Bergen

5 stillinger

 •   Universitetet i Oslo

9 stillinger

 •   Universitetet i Tromsø

3   stillinger

Styrking av lærerutdanningsmiljøer

10 stillinger tildeles for å styrke viktige lærerutdanningsmiljøer:

 •   Universitetet i Tromsø

1 stilling

 •   Høgskolen i Bergen

2 stillinger

 •   Høgskolen i Buskerud og Vestfold

1 stilling

 •   Høgskolen i Hedmark

2 stillinger

 •   Høgskolen i Oslo   og Akershus

2 stillinger

 •   Høgskolen i   Sør-Trøndelag

2   stillinger

– Regjeringen vil innføre femårig master i lærerutdanningen fra 2017. Da er det viktig at vi også styrker forskningskompetansen til lærerutdanningene, sier Røe Isaksen.

Styrking av maritim forskning

Fire stillinger fordeles for å styrke miljøer for maritim høyere utdanning. Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund tildeles alle en stilling hver.

Private institusjoner

Seks stillinger fordeles til private institusjoner og skal gå til styrket forskningsinnsats på fagområder som er trukket frem i langtidsplanen. Institusjonene som tildeles stillinger, har faglig profil innen helse-, barnehagelærer- og lærerutdanningsfeltet:

 •   Diakonhjemmet høgskole

2 stillinger

 •   Dronning Mauds minne, høgskole for   barnehagelærerutdanning

1 stilling

 •   Haraldsplass diakonale høgskole

1 stilling

 •   Lovisenberg diakonale høgskole

1 stilling

 •   NLA-høgskolen

1   stilling

I regjeringens budsjettforslag lå det 50 stillinger inne, hvorav tre stillinger gikk til å styrke Stipendiatprogrammet under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det totale antallet nye rekrutteringsstillinger i 2015 blir dermed 150.