Historisk arkiv

Inviterer KS og lærerorganisasjonene

Samler partene for å bygge tillit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer KS og lærerorganisasjonene til å bygge opp igjen tilliten i norsk skole. Han lover at den historiske satsingen på lærerne skal fortsette, og at regjeringen vil jobbe for å begrense tidstyvene i skolen.

Etter at arbeidskonflikten i skolen tok slutt mandag, sendte partene et felles brev til kunnskapsministeren hvor de ba om bidrag fra regjeringen. 

─ Brevet tar opp en rekke problemstillinger som er helt i tråd med regjeringens prioriteringer. Det viser at vi er enige om noen helt sentrale utfordringer. Grunnlaget for god utvikling i grunnskolen og videregående opplæring er at alle parter – lærere, skoleeiere og nasjonale myndigheter – trekker i samme retning. Brevet viser at det er grunnlag for et slikt samarbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tirsdag sendte kunnskapsministeren svar til partene hvor han forteller hvordan regjeringen vil følge opp innspillene. Regjeringen vil:

  • Fortsette den historiske satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, og gjøre den mer forpliktende.
  • Kartlegge om elevene får det antall timer med kvalifiserte lærere som de har krav på.
  • Videreutvikle og satse på veiledning for nyutdannede lærere.
  • Følge opp kartleggingen av tidstyvene i skolen, og arbeide for å begrense rapporteringen til det som er mest nødvendig.
  • Utvide den såkalte rentekompensasjonsordningen som gjør det mulig å pusse opp flere skolebygg.

─ Jeg ønsker en god dialog med partene om hvordan vi kan bygge tillit og utvikle skolen i de kommende årene. Jeg vil derfor innen kort tid invitere partene til et møte i Kunnskapsdepartementet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.