Historisk arkiv

Skjerper opptakskravene til lærerutdanningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil skjerpe karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene. – Vi har høye ambisjoner for fremtidige lærere og for elevenes læring, og skjerper derfor opptakskravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil skjerpe karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene. –Vi har høye ambisjoner for fremtidige lærere og for elevenes læring, og skjerper derfor opptakskravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Fra og med høsten 2016 vil regjeringen skjerpe karakterkravet for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. I første omgang heves karakterkravet i matematikk fra 3 til 4. På sikt vil regjeringen også vurdere å heve karakterkravene i norsk og engelsk.

– Norske elevers ferdigheter i matematikk er for svake, og dette må vi gjøre noe med. Da er det naturlig å starte med læreren. Det er en klar sammenheng mellom hva lærerstudentene kan når de begynner på studiet og hva de kan når de avslutter utdanningen, sier kunnskapsministeren.

Det er grunn til å anta at skjerping av opptakskravene vil føre til færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene i en overgangsfase. Det vil derfor bli gitt tilbud om forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet. Fullført og bestått forkurs skal gi studentene kompetanse tilsvarende karakteren 4 i matematikk fra videregående skole.

– Å skjerpe opptakskravene er ikke uten kostnader, men det er nødvendig. Det viktigste er at vi på lengre sikt vil utdanne mer kvalifiserte og faglig sterkere lærere. Dette må til for å nå målet om at elevene skal lære mer, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har tidligere varslet at den vil innføre femårig masterutdanning for lærere fra 2017.

– Læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Lærere med solid faglig tyngde er derfor den beste investeringen i fremtidens kunnskapsskole, sier Røe Isaksen.

Fakta

  • Regjeringen vil skjerpe karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene fra og med opptaket 2016.
  • Dagens krav er karakteren 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng.
  • Det nye kravet blir karakteren 4 i matematikk. Øvrige opptakskrav som i dag.
  • Det skal gis tilbud om forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet.
  • Det første kullet lærere som blir tatt opp med nye opptakskrav vil gå ut i 2020.