Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

TALIS 2013: Norske lærere trives på jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norske lærere trives på jobben, men bare én av tre lærere mener at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet.

Det viser OECDs internasjonale undersøkelse om undervisning og læring (TALIS).

– Vi må jobbe for å heve statusen til læreryrket. Norske lærere har all grunn til å være stolte av den jobben de gjør, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

I OECD-studien Teaching and Learning International Survey (TALIS) oppgir 95 prosent av de norske lærerne at de trives på jobben. Likevel mener kun en tredjedel at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet.

– Å gjøre lærerutdanningen til en femårig mastergrad er et av tiltakene som vil heve statusen til læreryrket. Dyktige lærere med solid, faglig tyngde er helt avgjørende for å skape den kunnskapsskolen Norge trenger i fremtiden, sier Jordahl.

Mer vekt på etter- og videreutdanning

Norske lærere bruker mindre tid på kompetanseutvikling enn sine kolleger i andre OECD-land. Mens de norske lærerne kun brukte 3,5 dager på kurs og workshop i 2013, var gjennomsnittet for lærere i TALIS 8,5 dager.

– Regjeringen er i gang med det største etter- og videreutdanningsløftet for norske lærere noensinne. Vi har økt tilbudet om videreutdanning fra i underkant av 2000 plasser i fjor, til over 3600 studieplasser i år. Den nye OECD-studien viser at dette var på høy tid, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere i Norge. Over 3600 lærere har fått plass på et studietilbud fra høsten. Regjeringen har også innført en ny stipendordning for 450 lærere som tar videreutdanning innen matematikk og naturfag.

Ikke tradisjon for lærervurdering

TALIS viser også at det ikke er noen sterk tradisjon for vurderinger og tilbakemeldinger til lærere i Norge. Litt under halvparten av de norske lærerne (45 prosent) oppgir at de har fått formell vurdering fra rektor på skolen. 16 prosent av lærerne oppgir at de aldri har mottatt formell vurdering på sin nåværende skole.

– TALIS viser at det er mindre vanlig i Norge enn i andre land å se vurdering av lærernes undervisning i sammenheng med den enkelte lærers faglige utvikling. En arbeidsgruppe vil i løpet av neste år komme med forslag til et nasjonalt system for lærervurdering, sier statssekretæren.

Mye bråk og uro

De aller fleste lærere rapporterer om høy trivsel og gode relasjoner med elevene i klasserommet, men undersøkelsen viser også at en del lærere strever med å holde ro og orden. 22 prosent av de norske lærerne er enige i at det er mye bråk og uro, mens gjennomsnittet i OECD er 26 prosent.

– Når nesten én av fire lærere sier at undervisningen blir forstyrret av uro og avbrytelser, viser dette at vi må jobbe systematisk med god klasseledelse og disiplin i skolen. Ro og orden i klasserommet er viktig for at elevene skal få et best mulig læringsmiljø, understreker Jordahl.

 

FAKTA

  • OECD-studien Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en undersøkelse rettet mot lærere og skoleledere. 33 land deltar i studien. 
  • Undersøkelsen publiseres 25. juni 2014 kl 11.00, med resultater fra ungdomstrinnet. En mer omfattende rapport kommer 17. november 2014.
  • TALIS er gjennomført en gang tidligere, i 2008. Det er gjort endringer i spørsmålene, slik at mulighetene for direkte sammenlikning er begrenset.

 Les mer om rapporten her