Historisk arkiv

Norges første realfagskommuner snart klare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå kan alle kommuner søke om å bli en av Norges aller første realfagskommuner. Realfagskommunene blir en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien som skal legges frem i 2015.

Valler videregående skole i Bærum
Torbjørn Røe Isaksen besøker Valler videregående skole i Bærum kommune. Foto: KD

– Realfagskommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på matematikk og naturfag fra barna begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Over 20 norske kommuner kan neste år få status som ”realfagskommune”. Etter søknadsfristen 1. mars blir 20 - 35 kommuner valgt ut til å delta i satsingen, som skal gjelde i perioden 2015-2019. 

– Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag, må vi styrke den lokale innsatsen i den enkelte kommune, og i den enkelte skole og barnehage. I budsjettet for 2015 har regjeringen derfor satt av 20 millioner kroner til å utvikle realfagskommuner, sier kunnskapsministeren. 

Ny realfagsstrategi i 2015

Realfagskommunene blir en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien som skal legges frem i 2015. Målet er at norske elever skal prestere bedre i matematikk og naturfag. 

– Realfagskommunene skal utvikles etter modell av danske ”Science-kommuner”.  Målet med realfagskommuner er å stimulere til at kommunene tar et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barn og unges kunnskaper i realfag. Satsingen skal gå fra barnehagen og ut grunnskolen, sier Røe Isaksen. 

Gode erfaringer i Danmark

Erfaringene fra prosjektet med Science-kommuner i Danmark er gode. Ifølge den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011 fikk elever fra danske Science-kommuner

10 prosentpoeng bedre resultater i naturfag, enn elever fra andre kommuner.  

– Norske elever presterer under det internasjonale gjennomsnittet i naturfag og matematikk. Vi har også svært få elever som presterer på de høyeste nivåene. Dette er alvorlig når vi vet at matematikk er et av de fagene som har størst betydning for om elevene greier å fullføre videregående skole eller ikke, understreker Røe Isaksen. 

Faglige nettverk

Lærere og barnehagelærere i realfagskommunene skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å lære bort matematikk og naturfag på. Kommunene vil få tilskudd til å danne lærende nettverk, og vil også få faglig støtte underveis av Utdanningsdirektoratet. 

– Jeg håper mange kommuner vil søke om å bli med på dette. Vi vil gjerne ha med ulike kommuner, som gjenspeiler situasjonen for realfag i Norge. Både kommuner med svake resultater i matematikk og naturfag, og kommuner som har gode elevresultater i disse fagene kan bli realfagskommuner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

FAKTA:

I budsjettet for 2015 har regjeringen satt av 20 millioner kroner til opprettelsen av egne ”realfagskommuner”. 16. desember kan kommunene begynne å søke 

Søknadsfristen for kommuner som vil bli realfagskommune er 1. mars.

20-35 kommuner vil deretter bli valgt ut til å delta i prosjektet. 

Norske realfagskommuner skal utvikles etter modell av danske Science-kommuner.

I perioden 2008-2011 fikk 25 danske kommuner status som Science-kommuner. 

I Danmark fikk elevene i Science-kommuner bedre resultater i naturfag, enn elever i andre kommuner (TIMSS 2011). 

Se mer informasjon om realfagskommuner