Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil ha flere lærlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og lærlingeansvarlig Morten Nordengen i Betonmast.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og lærlingeansvarlig Morten Nordengen i Betonmast. Foto: Undervisningsbygg Oslo KF

Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i visse bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben.

- Hvert eneste år er det cirka 8000 ungdommer som ikke får læreplass.  Denne endringen er et viktig tiltak for å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Lærlinger på hvert prosjekt

I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud. Nå foreslår regjeringen å endre reglene slik at det offentlige skal kreve dette.

 - I tillegg foreslår vi at det skal være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet. Det betyr at bedrifter ikke kan vinne anbud uten å bruke lærlingordningen aktivt, sier Røe Isaksen.

 Også utenlandske bedrifter

Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlandske bedrifter. Tidligere kunne norske bedrifter som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere, tape kontrakter til bedrifter som ikke tok det samme ansvaret.

 - Det er ingen tvil om at Norge trenger flere fagfolk, og da trenger vi også flere læreplasser. Både bedrifter og offentlig sektor vil ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Deler av byggebransjen har lenge kjempet mot useriøse aktører som vinner anbud på pris, men som ikke opprettholder kvaliteten. Offentlige anskaffelser står ifølge byggenæringen for over 40 prosent av total byggevirksomhet per år.

 Forebygger kriminalitet

Kravet om å ha lærlinger ved offentlige kontrakter, er også et ledd i en strategi mot arbeidslivskriminalitet.

- Vi vil gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring og useriøs, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Gjelder visse bransjer

Kravet om å ha lærlinger skal bare gjelde for konkurranser i bransjer hvor det er behov for læreplasser. Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet foreslå hvilke bransjer kravet skal gjelde for. De skal også vurdere om kravet til lærlingklausul ikke skal gjelde for anskaffelser under en viss størrelse eller varighet.

 Forslag til endringer skal sendes på høring innen kort tid, og kravet skal etter planen innføres fra april 2016.