Historisk arkiv

Avvikling av utenlandsstudier ved Høgskolen i Nesna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utenlandsstudentene ved Høgskolen i Nesna kan høsten 2015 studere i utlandet som planlagt. Departementet besluttet å si opp avtalen som er inngått mellom Høgskolen i Nesna og GoStudy om utenlandsstudier.

Departementet ba i brev 18. juni 2014 om at alle statlige universiteter og høyskoler avvikler sitt samarbeid med eksterne virksomheter om organisering av studietilbud i utlandet. Departementet har forutsatt at tilbudene skulle fases ut så raskt som mulig.

Høgskolen i Nesna har i avtale med GoStudy lagt opp til at avviklingen av tilbudet i utlandet skulle skje over en treårsperiode. Departementet har i dialogen med høyskolen gjort det klart at det ikke er aktuelt med en så lang avviklingsperiode.

En rekke studenter har imidlertid søkt seg til tilbudene i utlandet høsten 2015. Av hensyn til disse studentene og forpliktelser i avtalen med GoStudy, har departementet lagt til grunn at høstsemesteret 2015 går som planlagt.

Departementet vil ha dialog med høyskolen om videre oppfølging.