Historisk arkiv

Forskningstalenter skal rekrutteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

300 talentfulle unge forskere skal ansettes ved landets universiteter og høyskoler. De er del av en prøveordning der målet er å tilby talenter internasjonalt konkurransedyktige betingelser og en forutsigbar karriereutvikling.

– Regjeringen ønsker å stimulere til en mer attraktiv karrierestart for forskningstalenter. En ønsket positiv bivirkning er mindre midlertidighet. Vi kommer til å følge nøye med på resultatene av denne prøveordningen, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Stortinget har vedtatt en prøveordning med såkalte innstegsstillinger, fra utlandet kjent som «tenure track». Det betyr at unge forskere blir ansatt på åremål. Dersom de fyller gitte krav når åremålet går ut, kan de få fast stilling.

– Med denne ordningen får universitetene og høyskolene et større ansvar for å følge opp talentene, særlig i første del av åremålsperioden, blant annet gjennom å gi dem tilgang til ressurser. Det skal bidra til at karrieren deres utvikler seg i en positiv retning, sier Haugstad.

I første omgang fordeler regjeringen 185 stillinger på følgende måte:

  • 5 til Norges handelshøyskole
  • 15 til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • 40 til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
  • 5 til Universitetet i Agder
  • 35 til Universitetet i Bergen
  • 5 til Universitetet i Nordland
  • 45 til Universitetet i Oslo
  • 25 til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • 10 til Universitetet i Stavanger

Andre universiteter og høyskoler kan fortløpende søke om å få tildelt noen av de resterende 115 stillingene i prøveordningen. Institusjonene som tildeles stillinger nå, men som får behov for flere, kan også søke forløpende.