Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Anbefalinger for fremtidens skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag – og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det mener utvalget som ga rapporten Fremtidens skole til kunnskapsministeren mandag.

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse om Ludvigsen-utvalgets utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

 

– Samfunnet endrer seg raskt, og dette må reflekteres i skolens innhold. Utvalget vektlegger kompetanse i fag og kompetanser som er viktige i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape, sier utvalgsleder Sten Ludvigsen.

Kunnskapsministeren takket for rapporten NOU 2015:8 Fremtidens skole.

– Jeg vil takke utvalget for et godt og grundig arbeid. Nå ser jeg frem til å sette meg inn i rapporten. Jeg vil også takke utvalget for at de har vært så åpne med sitt arbeid underveis, og bidratt til å løfte en viktig debatt om fremtidens skole blant annet ved aktiv bruk av sosiale medier, sier kunnskapsministeren. 

Ludvigsen-utvalget har tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra forskningen og skolens oppdrag. Utvalget legger vekt på at samfunnet er preget av større mangfold, høyere grad av kompleksitet og hurtigere endringer enn tidligere. Skolen skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et samfunn som krever mer og mer kunnskap. Samtidig skal skolene støtte elevene i deres personlige utvikling.

– Dersom skolefagene skal gi elevene innsikt og kompetanse som er relevant over tid, må fagene fornyes. Ulike fagområder endrer seg raskere enn tidligere. Fagfornyelsen må ta hensyn til at elevenes utvikling av forståelse tar tid, sier Ludvigsen.

Dybdelæring skal bidra til at elevene behersker sentrale deler i fagene bedre, og lettere kan overføre læring fra ett fag til et annet og til andre situasjoner.

For mer informasjon om utvalgets forslag

Utredningen kan leses her 

Utredningen skal sendes på høring, med høringsfrist 15.10.2015

Tiltakene i NOU 8 2015.docx (DOCX)

 Se Ludvigsen-utvalgets egen blogg for mer informasjon.  

Nett-tv Nett-TV: Fagseminar om Ludvigsen-utvalgets utredning

Se sendingen her

Se sendingen her