Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norges første realfagskommuner er klare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner i 2015. I alt søkte 65 kommuner om å bli med på satsingen.

– Et viktig mål med realfagskommunene er å lære hvordan barnehager og skoler kan løfte seg ut av realfagsproblemet vi har i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De 34 kommunene som nå får status som realfagskommuner er spredt over store deler av landet. Alle fylker har fått egne realfagskommuner, med unntak av Vest-Agder der ingen kommuner søkte i denne omgang.

– Realfagskommunene blir en viktig del av den nye, nasjonale realfagsstrategien regjeringen skal legge frem i løpet av 2015. Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag må vi styrke den lokale innsatsen - i den enkelte kommune og i den enkelte skole og barnehage, sier Røe Isaksen.

Helhetlig satsing

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at realfagskommunene skal ha en helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager. Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.  

– De 34 realfagskommunene gjenspeiler utfordringene for realfag i Norge. Både kommuner med svake resultater og kommuner med gode resultater har blitt valgt ut. Det har også vært viktig med ulik størrelse og geografisk spredning for å få flest mulig erfaringer, sier Røe Isaksen.

 – Alvorlig realfagsproblem

– Vi har et alvorlig realfagsproblem i norsk skole. 37 prosent av elevene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk på 10. trinn i fjor, fikk karakteren 1 eller 2.  Samtidig vet vi at hvilken karakter elevene får i matematikk, er det som har størst betydning for om de greier å fullføre videregående skole eller ikke, sier kunnskapsministeren.

De norske realfagskommunene er inspirert av danske ”Science-kommuner”.  Ifølge den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011 fikk elevene i Science-kommunene 10 prosentpoeng bedre resultater i matematikk og naturfag enn elever i andre kommuner.

 – Gode realfagskunnskaper blir stadig viktigere i samfunnet - for å løse klimautfordringer, for å henge med på teknologiutviklingen og for å kunne gi innbyggerne et godt helsetilbud, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Her er Norges første realfagskommuner (fylkesvis):

 

Akershus:

Overhalla

Bærum

Steinkjer

Nes

Oppland:

Asker

Vestre Toten

Ullensaker

Gjøvik

Aust-Agder:

Oslo:

Gjerstad

Oslo

Arendal

Rogaland:

Buskerud:

Sandnes

Kongsberg

Karmøy

Finnmark:

Sogn og Fjordane:

Alta

Flora

Hedmark:

Sør-Trøndelag:

Kongsvinger og Eidskog (felles søknad)

Trondheim

Tolga

Rissa og Leksvik (i Nord-Trøndelag) (felles søknad)

Hordaland:

Telemark:

Odda

Skien

Møre og Romsdal:

Troms:

Sande

Harstad

Giske

Tromsø

Nordland:

Vestfold:

Vestvågøy

Larvik

Bodø

Østfold:

Rana

Sarpsborg

Nord-Trøndelag:

Moss

FAKTA:

20 millioner kroner er satt av til opprettelsen av realfagskommuner i 2015.

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner. I alt søkte 65 kommuner om å delta.

Et viktig kriterium er at kommunen har klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager.

Målet er å øke barn og unges læring og motivasjon i matematikk og naturfag.

Realfagskommunene er inspirert av danske Science-kommuner. I perioden 2008-2011 fikk 25 danske kommuner status som Science-kommune.