Historisk arkiv

Rekordmange studentboliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Samarbeidspartiene bevilget penger til historisk mange studentboliger i 2015. Nå er tilskudd til de 2000 boligene fordelt

- Vi er opptatt av å styrke studentvelferden, og flere studentboliger er noe av det studentorganisasjonen er mest opptatt av. Det har aldri blitt gitt tilskudd til så mange studentboliger som i år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Under den forrige regjeringen ble det i snitt gitt penger til i underkant av tusen studentboliger årlig. Budsjettforliket mellom Kristelig folkeparti, Venstre og regjeringspartiene sikret en dobling av det antallet. Regjeringen har valgt å prioritere pressområdene i årets fordeling, og om lag 70 prosent av tildelingen går til slike pressområder.

- Tilgangen på rimelige og tilgjenglige studentboliger er et viktig velferdsgode for å kunne ta høyere utdanning. Regjeringen har programfestet at vi vil bygge ut flere studentboliger. Nå gjør vi det, men selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år, ser vi at det fortsatt vil være behov for flere studentboliger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er gitt tilskudd til 15 studentsamskipnader med til sammen 23 prosjekter.

Her er fordelingen for 2015:

 

Navn på studentsamskipnad

Tilsagn om tilskudd til   antall hybelenheter

Studentsamskipnaden i Oppland

67

Studentsamskipnaden i Molde

76

Studentsamskipnaden Stord/Haugesund

41

Studentsamskipnaden i Agder

79

Studentsamskipnaden i Stavanger

200

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

348

Studentsamskipnaden i Ås

155

Studentsamskipnaden i Bergen

100

Studentsamskipnaden i Trondheim

220

Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold

166

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

44

Studentsamskipnaden i Østfold

50

Studentsamskipnaden i Nordland

166

Studentsamskipnaden i Finnmark og Tromsø

200

Studentsamskipnaden i Telemark

88