Historisk arkiv

Vil la fylkesmannen føre tilsyn med barnehagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker at fylkesmannen fører tilsyn med enkeltbarnehager. Det vil gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.

– Vi trenger et godt tilsyn med barnehagene for å sikre barna et trygt og godt tilbud. Vårt forslag gir fylkesmannen mulighet til å ta opp saker på eget initiativ. Det gir også foreldre en mulighet til å koble inn fylkesmannen når de opplever at kommunens tilsyn ikke fungerer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kommunalt tilsyn hovedregelen
Hittil har den enkelte kommune hatt ansvaret for å føre tilsyn med barnehager i sin kommune. Regjeringen ønsker at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for å føre tilsyn.
– Kommunene kjenner barnehagene og de lokale forholdene godt. Nærhet gjør det også enklere for kommunene å gjennomføre hyppig tilsyn, sier Røe Isaksen.

En sikkerhetsgaranti
Regjeringen foreslår at fylkesmannen fører tilsyn med barnehager ved særlige tilfeller.
– Med innføringen av fylkesmannen som en ny og uavhengig tilsynsmyndighet ønsker vi å gi foreldre en sikkerhetsgaranti. Fylkesmannen har allerede tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet. Det vil være en fordel når de skal ha tilsyn med enkeltbarnehager. Hvis kommunen og fylkesmannen er uenige, er det fylkesmannen som avgjør saken, sier kunnskapsministeren.