Historisk arkiv

Gjennomgår tilskuddsordningen for private høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler.

– Vi ber ekspertgruppen om en gjennomgang av flere krevende problemstiller knyttet til finansieringen av private høyskoler. Dette er noe høyskolene selv har etterlyst, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen skal se på hvordan dagens budsjettramme for tilskudd til private høyskoler er fordelt mellom institusjoner og utdanningstilbud. Gruppen kan komme med forslag om endringer i fordelingen av midler og eventuelt vurdere en særskilt ordning med tilskudd til bygg og infrastruktur ved private høyskoler.

Videre skal ekspertgruppen vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn for søknad og tilsagn om statstilskudd til akkrediterte utdanningstilbud ved private høyskoler. Dette inkluderer kriterier for å innlemme nye private høyskoler i tilskuddsordningen.

Ekspertgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig å i større grad differensiere mellom private institusjoner når det gjelder statlig finansiering. 

Ekspertgruppen skal levere sin rapport i løpet av våren 2017. Gruppen skal ledes av Liv Reidun Grimstvedt, rektor Høgskolen Stord/Haugesund.

Øvrige medlemmer er

Ingunn Moser, rektor ved VID vitenskapelige høgskole

Marius Eriksen, divisjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI

Ingunn Tepstad, kontorsjef ved Bergen Arkitekthøgskole

Stein Olav Romslo, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet