Historisk arkiv

Krav om bruk av lærlinger i offentlige oppdrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil at det skal være lærlinger på alle større bygge- og anleggsarbeid som det offentlige betaler for.

– Det offentlige har vært for lite flinke til å bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til flere læreplasser. Med innføringen av ny lov og ny forskrift vil vi sikre at når for eksempel nye skoler, veier eller togstrekninger bygges, så skal jobben gjøres av bedrifter som har lærlinger, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget til nye regler, som nå er sendt ut på høring, gjelder for hele offentlig sektor. Det vil si blant annet statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Lærlingeklausulen gjelder for tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider.

– Vil gi flere læreplasser

I regjeringens forslag er det lagt opp til at statlige myndigheter skal kreve bruk av lærlinger for kontrakter verdt minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder. Andre oppdragsgivere skal kreve bruk av lærlinger for kontrakter med en verdi på minst 1,75 million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder.

– Hvert år er det om lag 8 000 elever som ønsker en læreplass, men som ikke får det. Vi skjerper lærlingeklausulen for å skaffe flere læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning. Det vil også gi flere elever på yrkesfag en mulighet til å fullføre utdanningen sin og på den måten gi arbeidslivet bedre tilgang på kvalifiserte arbeidstakere, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.

Gjelder også utenlandske leverandører


– Det er svært viktig for regjeringen å lage et regelverk som gir flere læreplasser. Kravet om bruk av lærling er gode nyheter for alle som trenger læreplass. Det kan i tillegg bidra til å øke andelen ryddige og seriøse arbeidsforhold og til å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, sier næringsminister Monica Mæland. 

Kravet om bruk av lærling skal ifølge forslaget også gjelde for utenlandske leverandører. Disse skal kunne oppfylle kravet ved å benytte norske lærlinger, eller lærling fra lærlingordning eller praksiselev fra opplæringsordning i leverandørens hjemland.

Lovbestemmelsen som inneholder lærlingeklausulen ble vedtatt av Stortinget før sommeren, og nå sendes utkastet til forskrift med detaljene i regelverket ut på høring. Høringsfristen er 16. oktober 2016.

Kunnskapsdepartementet skal sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT lage en veileder til hjelp for offentlige oppdragsgivere til å følge den nye lærlingeklausulen.

Les mer om detaljene i utkastet til forskrift her.