Historisk arkiv

Mer realfag på timeplanen i høst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra i høst får elever på barneskolen én ekstra time i naturfag. I tillegg skal 155 ungdomsskoler over hele landet tilby koding som valgfag.

Eksperimenter og forsøk er en viktig del av undervisningen i naturfag. – Nå gir vi lærerne og elevene mer tid til å gå i dybden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen innfører én ekstra naturfagstime i uken på barneskolen. Denne timen kan legges til 5, 6 eller 7. klasse. Timetallet i naturfag blir dermed økt med 38 timer i året.

– Mer naturfag er en liten del av vår helhetlige satsing på realfag. I fjor høst la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Målet er å få færre elever på de laveste nivåene i matematikk og naturfag – og flere i toppsjiktet, understreker kunnskapsministeren.

Talentsentre i fire byer

I høst åpner egne talentsentre for realfag i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

– Talentsentrene er et tilbud til høyt presterende elever, som fort kan bli ensomme på egen skole. Her får de møte andre elever med stor interesse for realfag, og de får utvikle sin interesse for matematikk, naturfag og teknologi, forklarer Røe Isaksen.

Tilsammen kommer det en rekke nye realfagstiltak skoleåret 2016/17:

  • En ekstra time i naturfag på barnetrinnet.
  • Oppstart med koding som valgfag på ungdomstrinnet.
  • Nytt matematikkfag: Fordypning i matematikk blir alternativ til 2. fremmedspråk og arbeidslivsfag på ungdomstrinnet.
  • Talentsentre i realfag åpner i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø.
  • 11 nye realfagskommuner. Totalt er det nå 45 realfagskommuner i hele landet.
  • Et nytt nasjonalt realfagsbarometer: Resultater fra nasjonale prøver og karakterer fra grunnskole og videregående blir samlet på ett sted.

– Kunnskap og teknologi er det vi skal leve av i fremtiden, og målet er at Norge kan hevde seg i verdenstoppen innen områder som miljøvennlig teknologi. Derfor satser regjeringen mer på realfag i skolen, understreker kunnskapsministeren.

Dette er også nytt fra skolestart i høst:

  • Ny fraværsgrense i videregående skole: Elever på videregående skole kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær, og rektor kan utvise skjønn for fravær mellom 10 og 15 prosent.
  • Friere skolevalg: Elever kan søke seg til videregående skoler i andre fylker enn hjemfylket.
  • Ekstra år på grunnskolen: Ungdommer som har behov for et ekstra år på grunnskolen før de begynner på videregående skole, får rett til det. Dette gjelder hovedsakelig ungdommer med kort botid i Norge.