Historisk arkiv

Nettside mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

«Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?» Dette og en rekke andre spørsmål får du svar på ved å klikke deg inn på nettstedet nullmobbing.no.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte torsdag  det nye nettstedet nullmobbing.no under et besøk på Morellbakken skole i Oslo.

– Det er ikke alltid lett å vite hvor du skal henvende deg når barnet ditt opplever utestengning, ondskapsfulle meldinger i sosiale medier - eller blir plaget på andre måter. På det nye nettstedet nullmobbing.no har vi derfor samlet råd til elever og foreldre som står oppi en mobbesak, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Over 30 000 norske barn og ungdommer blir mobbet på skolen 2 – 3 ganger i måneden eller oftere. Og ifølge rapporten Barn og Medier 2016, har én av fire elever mellom 9 og 16 år blitt utsatt for mobbing eller utestenging på internett, spill eller mobil.

Hvilke rettigheter har du?

Nettstedet nullmobbing.no er utviklet for å gi barn, unge og deres foreldre informasjon om mobbing og rettigheter. Hvilke rettigheter har du som elev, og hvordan kan du si fra om mobbing?

– Noe av stoffet er rettet direkte mot foreldre. Her kan du få svar på spørsmål som «Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?» og råd om hvordan du kan oppdage tegn på at barnet blir mobbet – eller mobber andre, forklarer Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet har laget nettstedet i samarbeid med barn og ungdommer, foreldre og organisasjoner som jobber mot mobbing.

– Et nytt nettsted kan ikke løse alle mobbesaker, men det kan hjelpe elever og foreldre med å finne veien gjennom systemet. Vi må sikre at familier får god nok hjelp til å stoppe mobbing, og  til å nå frem overfor skolen og kommunen, understreker kunnskapsministeren.

Skjerper regelverket mot mobbing

Regjeringen vil skjerpe regelverket for skolene når det gjelder oppfølging av mobbesaker. Regjeringen vil også gjøre det mulig å gi dagbøter til skoler og kommuner som ikke følger opp mobbesaker godt nok.

– Med de nye reglene får alle skoler en aktivitetsplikt. Det betyr at når en elev sier fra om mobbing, så skal det alltid undersøkes og følges opp av skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg til lovendringene, vil regjeringen sørge for at de som jobber i skoler og barnehager får mer kunnskap om hvordan de kan forebygge og håndtere mobbing.

Regjeringens forslag til nye mobberegler har akkurat vært på høring, og det kom inn over 100 høringssvar. Kunnskapsdepartementet går nå grundig gjennom alle svarene og forbereder lovforslaget som skal fremmes i Stortinget. Målet er at de nye reglene skal tre i kraft til skolestart neste høst.

Nettmobbing er et tema som engasjerer elevene på 9. trinn ved Morellbakken skole. Flere har selv opplevd å få negative kommentarer i sosiale medier.

FAKTA

  • Nullmobbing.no er et nytt nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
  • 3,7 prosent av elevene i grunnskolen og videregående skoleblir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, ifølge Elevundersøkelsen.
  • Én av fire mellom 9 og 16 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på nett eller spill, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier.