Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. – Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal sammen med blant andre Trude Tinnlund fra LO (t.v.) og Hans Eriks Skjæggerud fra YS jobbe for flere læreplasser. Mandag møtte de Martin Nesser på Kuben videregående skole. 

Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

– Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer, sier Røe Isaksen.

Flere velger trygge yrker

Antallet søkere til helse- og oppvekstfag har økt med hele 15 prosent fra i fjor, viser tall som legges frem av Utdanningsdirektoratet i dag. Samtidig har søkertallene til yrkesfag som er relatert til oljenæringen gått ned. Dette gjelder særlig teknikk og industriell produksjon. Her har søkertallet sunket med 10 prosent på ett år.

Andelen elever som søker seg til yrkesfag har gått noe ned fra 2007 og frem til i dag. Samtidig er det langt høyere frafall på yrkesfag enn på studieforberedende program på videregående. Mangel på læreplasser er en av årsakene.

– Ni tusen ungdommer sto i fjor uten læreplass. Skal vi lykkes med å få flere til å velge yrkesfag og å fullføre utdanningen med fag- eller svennebrev, må vi sørge for at elevene får en læreplass, understreker kunnskapsministeren.

Større lokal innsats

Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og videre tiltak. I tillegg skal det etableres en nasjonal ressursgruppe. Et annet viktig grep er mer lokal innsats i arbeidet med å skaffe læreplasser.

– Læreplasser og lærebedrifter finnes lokalt, derfor øker vi innsatsen der. I løpet av det neste halvåret skal vi etablere lokale nettverk i alle fylker. Nettverkene skal lage egne handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.     

Et felles ansvar

Det ble inngått en samfunnskontrakt for perioden 2011-2015, med mål om å øke antall læreplasser med 20 prosent. Utviklingen i fylkene ble imidlertid svært forskjellig.

– Det er et felles ansvar å sikre flere læreplasser, og vi som arbeidsgivere må bidra. For staten er det viktig å få inn dyktige lærlinger i flere fag, slik at vi også sikrer rekrutteringen av fagkompetanse i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

bilde av pernerne
Mandag undertegnet regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt. Målet er å gi læreplass til alle som er kvalifisert for det. Foto: KD

 FAKTA

  • 75 600 elever har søkt om plass på videregående skole fra høsten. 47 prosent har søkt yrkesfag, mens 53 prosent har søkt studieforberedende program.  
  • Samfunnskontrakten er undertegnet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Rederiforbund, YS og KS.
  • Lærlingtilskuddet har blitt økt med 15 000 kroner siden 2013.
  • En merkeordning er innført for å synliggjøre bedrifter som har lærlinger.
  • En ny strategi for rekruttering av lærlinger til statlige virksomheter og krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud, skal øke antall læreplasser.