Historisk arkiv

Over 10 000 lærere vil ta videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I alt 10 627 lærere har søkt om å ta videreutdanning neste skoleår. Det er over 2000 flere enn i fjor, og en formidabel økning sammenlignet med tidligere år.

elev og lærer

– Det er utrolig gledelig, og viser at det er mange dyktige og engasjerte lærere som ønsker seg faglig påfyll. Dette er et viktig skritt på veien til en skole der elevene lærer mer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Når lærerne har søkt om videreutdanning er det opp til kommuner og fylkeskommuner å godkjenne søknadene fra sine lærere innen 15. mars. Etter dette går søknadene videre til Utdanningsdirektoratet.

– Jeg vil oppfordre alle kommuner til å godkjenne flest mulig søknader fra motiverte lærere som ønsker faglig påfyll, understreker kunnskapsministeren.

Flest søkere i matematikk

Matematikk er det faget flest lærere søker om videreutdanning i. Over 2800 lærere har søkt om faglig påfyll i matematikk, mens om lag 2000 lærere har søkt om videreutdanning i engelsk. Over 1600 lærere ønsker seg videreutdanning i norsk.

I alt kan lærerne søke om plass på over 180 videreutdanningstilbud fordelt på ulike fag.

– En kunnskapsskole som gir like muligheter til alle elever er et av regjeringens viktigste mål.  Da må vi gi lærerne gode muligheter til profesjonsutvikling og faglig fordypning. Dette er spesielt viktig i kjernefagene matematikk, norsk og engelsk, sier Røe Isaksen.

Ny videreutdanningsstrategi

Til de som ikke får plass i denne omgang har kunnskapsministeren følgende beskjed:

– Den storstilte satsingen på videreutdanning for lærere vil fortsette for fullt. De som ikke får innvilget søknaden sin i år, vil derfor ha gode sjanser de neste årene.

Høsten 2015 kom en ny strategi for videreutdanning for lærere, som gjelder frem til 2025.

– Vi vil legge til rette for at så mange lærere som mulig kan få oppfylt ønsket om å ta videreutdanning, men antallet studieplasser kan ikke gå på bekostning av kvaliteten på studiene som tilbys, understreker Røe Isaksen.

I fjor søkte om lag 8500 lærere om videreutdanning, og i alt 5300 lærere fikk tilbud om studieplass høsten 2015.

Mener elevene lærer mer

95 prosent av lærerne som har tatt videreutdanning sier de vil endre egen undervisning på bakgrunn av det de har lært. Det viser Deltakerundersøkelsen 2015, en spørreundersøkelse blant lærere som tok videreutdanning skoleåret 2014/15.

– Over 60 prosent av lærerne mener de er blitt bedre til å undervise, og at elevene deres lærer mer. Dette er interessante tilbakemeldinger fra lærere som har tatt videreutdanning, sier Røe Isaksen. 

Fakta om videreutdanning for lærere

  • Videreutdanning for lærere gjennom strategien Kompetanse for kvalitet gir formell kompetanse i form av studiepoeng.
  • Videreutdanning skiller seg fra etterutdanning, som kan være ulike former for kurs, faglige samlinger etc.
  • Lærerne kan velge mellom stipend- eller vikarordning. Med vikarordningen frigjøres læreren fra ordinære arbeidsoppgaver for å studere. Gjennom stipendordningen får læreren 100 000 kroner i stipend for å ta 30 studiepoeng.
  • I vikarordningen dekker staten 75 prosent av vikarkostnadene for lærere som tar videreutdanning i matematikk og naturfag, og 60 prosent av kostnadene for lærere som tar videreutdanning i andre fag.