Historisk arkiv

Rekordmange tilbud om studieplass i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. 6 av 10 studenter som får tilbud om plass, er kvinner.

Samordna opptak (SO) har sendt ut 91 173 tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. Det er sendt ut 2 789 flere tilbud i år enn i fjor, det vil si en økning på 3,1 prosent. 6 av 10 kvalifiserte søkere har fått oppfylt sitt førstevalg.

− Jeg er glad for å se at så mange er kvalifisert for høyere utdanning og at så mange får oppfylt sitt førstevalg. Kunnskap, utdanning og forskning er nøkkelen for å få til den omstillingen Norge står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

112 492 av 131 124 søkere er kvalifisert for opptak til minst ett studium i høyere utdanning.

Flest kvinner

Det er en klar overvekt av kvinner som ønsker høyere utdanning. 59,4 prosent av de som får tilbud om studieplass, er kvinner.

− Det er en trend at det er flest kvinner som ønsker høyere utdanning, det har vi sett over flere år. Samtidig ser vi at kvinner og menn velger veldig tradisjonelt, sier Røe Isaksen.

Det er langt flere kvinner som søker til lærer- helse- og sosialutdanningene, mens det er flest menn som søker seg til teknologifag. Til studier innenfor realfag og økonomi er det omtrent like mange kvinner som menn som får tilbud om opptak.

Rekordmange vil bli sykepleiere

Det er sendt ut om lag 16 500 tilbud i helse- og sosialfag det vil si 4 prosent flere enn i fjor. Søkertallene viser at det er rekordmange som ønsker å ta sykepleierutdanning, en økning på 20 prosent sammenlignet med i fjor.

− Jeg er fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker innenfor helse- og sosialfag. Dette er en sektor hvor det vil være stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i årene framover, sier kunnskapsministeren.

Flere vil studere realfag

I alt har 4 300 fått tilbud om plass på realfagsstudier. Dette er en økning på rundt 5 prosent fra i fjor. Til bachelorstudiet i teknologi er det sendt ut tilbud til om lag 4 200, det vil si omtrent som i fjor. Til masterstudier i teknologi (sivilingeniør) er det en nedgang på 5 prosent og litt under 3 000 har fått tilbud til disse studiene.

− Det vil fortsatt være behov for teknologer og realfagskandidater i årene som kommer. Det er behov for å tenke nytt for å løse viktige samfunnsutfordringer, sier Røe Isaksen.

Mindre nedgang enn forventet

Det er 3,9 prosent færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene i år enn i fjor. I år er det første gang studentene må ha 4 i matematikk for å bli lærer, og nedgangen i antallet kvalifiserte søkere er langt lavere enn forventet.

− Vi er positivt overrasket over tallene. Det er veldig gledelig at det fortsatt er mange som ønsker å bli lærere. Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer, og lærerne er nøkkelen for å få dette til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Ledige studieplasser

Foreløpig står om lag 20 700 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er rundt 3 500 flere enn i fjor.

− Vi vet av erfaring mange av disse søkerne vil få plass etter hvert, men kanskje på et annet studiested enn der de opprinnelig har søkt, sier Røe Isaksen.

Søkere kan orientere seg om hvilke tilbud som finnes på nettportalen til Samordna opptak. Oversikten over "Ledige studieplasser" er tilgjengelig fra og med tirsdag 19. juli kl. 0900. Første anledning til å søke er på samme nettsted fra og med onsdag 20. juli klokken 09.00.

Det er fortsatt mange ledige studieplasser. Alle kvalifiserte kan søke på ledige plasser uavhengig av om de har søkt tidligere i år eller ikke. 

− Jeg oppfordrer søkere som ikke har fått et studietilbud, til å sjekke nettportalen til Samordna opptak. Der vil det også i år være mange spennende tilbud. Det gjelder å være tidlige ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, sier Røe Isaksen.

For mer informasjon om opptaket gjennom Samordna opptak: www.samordnaopptak.no