Historisk arkiv

Satser på kunnskap, forskning og integrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Satsing på forskning og kunnskap er en forutsetning for en vellykket omstilling. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningene til vitenskapelig utstyr og regionale forskningsfond, samt å etablere flere studieplasser for de som vil omskolere seg til å bli lærere.

Disse satsingene kommer i revidert nasjonalbudsjett for 2016, som ble lagt frem i dag. Tiltakene konsentreres på Sør- og Vestlandet

Friske penger

− Fordi Sør- og Vestlandet har et særlig behov for tiltak for omstilling og tiltak for aktivitet nå, omdisponerer vi 40,8 millioner kroner til tiltak i denne delen av landet. I tillegg legger vi inn 37 millioner kroner i friske midler, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Pengene skal gi 160 plasser i praktisk-pedagogisk utdanning ved institusjoner på Vestlandet og vitenskapelig utstyr til universiteter og høyskoler på Sør- og Vestlandet. I tillegg styrkes de regionale forskningsfondene med 15,9 millioner kroner. Prosjekter i Møre og Romsdal er særskilt prioritert.

− Kunnskap og satsing på utdanning og forskning er nøkkelen for å klare den omstillingen vi må gjennom, sier kunnskapsministeren. 

Flere med fagbrev

Regjeringen etablerer dessuten et tilskudd som skal stimulere til at flere fullfører fagbrevet, slik at lærlinger som blir oppsagt eller permittert i løpet av lærlingtiden likevel skal få fullført opplæringsløpet.

− Målet med bevilgningen er at flest mulig skal fullføre til fag- eller svennebrev på tross av et tøft arbeidsmarked. Med fullført opplæring og fag- eller svennebrev vil lærlingene stå langt bedre rustet til å skaffe seg nytt arbeid eller videre utdanning, sier Røe Isaksen.

Opplæring i arbeidslivet

Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i Arbeidslivet og Basiskompetanse i Frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet. Tiltakene samles under det nye navnet Kompetanse+.

− Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT er nødvendig i stadig flere jobber. Vi ser også at det er et stort behov for norskopplæring i arbeidslivet. Kompetanse+ bidrar både til integrering og til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøffere arbeidsmarked, mener kunnskapsministeren.

Lettere å få brukt utdanning fra utlandet

For at folk med ingeniør- og teknologiutdanning fra utlandet raskere skal få nytte av den kompetansen de har med seg til Norge, vil regjeringen støtte utviklingen av utdanningsløp i kompletterende utdanning. Målet er å tilby emner som kan spisse den utdanningen de har mest mulig mot norske forhold.

− På denne måten vil vi bidra til at de som kommer hit kan komme raskere i arbeid, sier, sier Røe Isaksen.

Gratis kjernetid for barn i mottak

I revidert nasjonalbudsjett sikrer regjeringen gratis kjernetid i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak som er innvilget opphold. 

− Barnehage og skole er våre viktigste arenaer for å lykkes med integrering. Dette tiltaket bidrar til at barna lærer norsk og en tidlig start på integreringen i et nytt land, avslutter kunnskapsministeren.

Satser på værvarsling

10 millioner kroner skal gå til oppgradering av værradaren i Hægebostad. En fortsatt sikker og god værradardekning i dette området er viktig for at værvarslingen har høy kvalitet, spesielt ved ekstremvær og flom.