Historisk arkiv

To millioner kroner til fusjon av VID og Høyskolen Diakonova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet vil gi to millioner kroner i støtte til fusjonsprosessen mellom VID Vitenskapelige Høgskole og Høyskolen Diakonova.

16. juni 2016 ble det kjent av VID og Høyskolen Diakonova har bestemt seg for å slå seg sammen.  

-VID er et resultat av fusjoner mellom private høyskoler, og nå blir også Høyskolen Diakonova med på laget. Med over 4 000 studenter blir dette en stor nasjonal aktør, spesielt innen helseutdanninger. Kunnskapsdepartementet støtter målet med fusjonen, og vil gi et tilskudd på to millioner kroner til prosessen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

VID er et resultat av en fusjon mellom Misjonshøgskolen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Diakonhjemmet Høgskole fra 1. januar 2016. Høyskolen Diakonova vil fra 1. januar 2017 bli en del av VID Vitenskapelige Høgskole.

Høgskolen har i dag studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger. Høgskolen opplyser at det i en overgangsperiode vil være to campus i Oslo, men at det er et uttalt mål å samlokalisere på sikt.

Forutsetningen for regjeringens bevilgning på to millioner er at revidert nasjonal-budsjett blir vedtatt som foreslått.

Les mer om fusjonen på VID sine nettsider