Historisk arkiv

Utsetter krav om mastergrad for PPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren vil forlenge overgangsordningen for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med to år av hensyn til utviklingen i arbeidsmarkedet. Bachelorkandidater vil dermed kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019.

– I forbindelse med at lærerutdannelsen nå blir en femårig mastergrad er det naturlig at det også stilles krav om mastergrad for å ta PPU. Vi ser imidlertid at overgangsperioden kan bli knapp, spesielt i en periode med store omstillinger i arbeidslivet. Vi vil derfor utsette innføringen av kravet om mastergrad med to år, til 2019, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Beslutningen om å forlenge overgangsordningen er tatt etter en samlet vurdering, men det har vært særlig viktig at vi er i en periode med store omstillinger i arbeidslivet hvor flere vil ønske å utdanne seg til andre yrker. Regjeringen og samarbeidspartiene har økt antallet plasser i PPU nettopp for å gi flere muligheten til å omskolere seg, sier Røe Isaksen.

Fra 2019 må de aller fleste ha mastergrad for å ta PPU. Unntaket for studenter med bachelor i kunst- og idrettsfag vil imidlertid gjelde også etter 2019.