Historisk arkiv

Varsler krav om tilbakebetaling og politianmelder forhold ved Westerdals

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet varsler krav om tilbakebetaling av nærmere 28 millioner kroner fra Westerdals, og anmelder til Økokrim at skolen har fått uberettiget statstilskudd etter å ha gitt uriktig informasjon til myndighetene.

Dagens Næringsliv skrev i høst flere artikler om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals Oslo School of Arts Communication and Technology. Her kom det frem opplysninger som tydet på at den tidligere skolen Westerdals School of Communication (Westerdals), som nå er en del av den nye høyskolen, hadde mottatt statsstøtte for et tilbud som den ikke hadde godkjenning for.

Krever tilbakebetalt 28 mill

Kunnskapsdepartementet har gjort grundige undersøkelser av en rekke forhold i saken. Disse undersøkelsene har avdekket at Westerdals School of Communication i perioden mellom 2002 og 2012 fikk statstilskudd for et opplæringstilbud i film og tv uten at den hadde godkjenning for dette.

 − Vi ser svært alvorlig på dette. Skolen har gitt uriktige opplysninger til både Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Lånekassen, og har på feil grunnlag fått utbetalt statsstøtte for studentene på film og tv. Det er disse pengene vi nå varsler at vi vil kreve tilbakebetalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vurderer ytterligere krav

Etter at Kunnskapsdepartementet begynte å stille spørsmål om saken, har høyskolen opplyst at Westerdals har hatt ytterligere to tilbud uten godkjenning: tredje år i eksponeringsdesign (Studio 3D) og tredje år art directon (scenografi og event). Departementet er i gang med vurderinger av om Westerdals har mottatt uberettiget statsstøtte for elevene ved disse linjene også.

− Vi jobber videre for å avklare hvor mange elever dette gjelder, og vi vurderer om det er grunnlag for ytterligere krav til skolen om å tilbakebetale statsstøtte, sier Røe Isaksen.

Politianmelder flere forhold

Bare elever som går på godkjente studietilbud, har krav på studiestøtte. På bakgrunn av at skolen har gitt feil informasjon til Lånekassen, har imidlertid elevene som gikk på de aktuelle linjene fått utdanningsstøtte fra Lånekassen.

− Vi ser ingen grunn til å klandre elevene, de handlet i god tro. Vi vil ikke kreve tilbakebetalt disse pengene fra studentene, sier Røe Isaksen.

Etter en helhetlig vurdering, har statsråden besluttet å anmelde forholdene.

− Samlet sett er dette så alvorlig at vi anmelder forholdene til Økokrim. Vi har allerede en dialog med Økokrim, og vil gi dem alt materiale vi har i saken, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.