Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Flere enn noen gang fullfører videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011 har fullført videregående innen fem år. Det er det høyeste tallet for gjennomføring siden målingene startet for 17 år siden, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.


– Frafall i skolen er en av våre største utfordringer. Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havner på NAV. Derfor er dette gode nyheter både for den enkelte elev og for Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Andelen som fullfører innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden målingene startet for 17 år siden. Men i de siste årene har den begynt å bevege seg i riktig retning, og ny statistikk viser at økningen har fortsatt fra 72,6 prosent i fjor til 73 prosent i år.

God utvikling i mange fylker
Statistikken viser at gjennomføringen øker i mange fylker, men at den er ekstra stor i Finnmark. Der har det vært en økning på over 9 prosentpoeng fra i fjor til i år.

– Det er veldig gledelig at den positive trenden fortsetter. Samtidig er det lenge igjen til vi kan si oss fornøyd. Det er fortsatt en del som dropper ut, og vi vet fra forskning at disse oftere vil slite med å beholde sin plass i arbeidslivet senere i livet. Derfor må vi sammen sørge for at vi holder trykket oppe slik at enda flere ungdommer fullfører, sier Røe Isaksen.

Undersøkelser har også vist at ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring har lavere inntekt som voksne, og større risiko for å bli varig uføre.

Systematisk arbeid gir uttelling
Derfor har regjeringen gjennomført flere tiltak for å hindre frafall. Blant annet er samarbeidet med fylkene blitt tettere gjennom Program for bedre gjennomføring. Regjeringen har også tatt en rekke grep for å skaffe flere læreplasser, og for å gi bedre opplæring og oppfølging tidlig i skoleløpet. Lærlingtilskuddet er økt med 20.000 kroner per kontrakt. I tillegg er det satt i gang fire store forskningsprosjekter for å finne gode tiltak rettet mot frafall.

– Regjeringen har gjennom hele denne perioden jobbet målrettet for å hindre frafall, og innsatsen har gitt resultater. Vi ser nå at det jobbes mer systematisk i fylkene for å få flere elever til å fullføre, og skolene rapporterer at de i langt større grad enn tidligere jobber for at alle kan bestå videregående opplæring, sier kunnskapsministeren.

Les mer om den nye tallene for gjennomføring på SSB sine sider