Historisk arkiv

Hanan Mohamed Abdelrahman tildelt Holmboe-prisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hanan Mohamed Abdelrahman fikk mandag 22. mai Holmboe-prisen for 2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Abdelrahman er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring, sier Røe Isaksen.

Lærer Hanan Mohamed Abdelrahman ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo
Lærer Hanan Mohamed Abdelrahman ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo sammen med elever ved skolen. Foto: KD

Bernt Michael Holmboes minnepris er en årlig utmerkelse for å fremme og belønne god undervisning i matematikk.  

Lærer Hanan Mohamed Abdelrahman ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo får prisen for sin innsats for at alle elever skal mestre matematikk. Hun stiller krav til elevene, utfordrer dem og forventer at de gjør en innsats. Abdelrahman legger vekt på å forstå hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning. Abdelrahman jobber også systematisk med å utvikle sine undervisningsmetoder.  

 – Elevene til Hanan Mohamed Abdelrahman skryter mye av henne. De opplever å ha en lærer som tar dem på alvor, og som virkelig legger seg i selen for at de skal bli gode i matematikk, sier Røe Isaksen. 

Abdelrahman har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk, og holder på med videre matematikkstudier. Hun holder kurs for foreldre og har gitt ut boka Mattehjelperen – Leksehjelp for foreldre og elever på ungdomsskolen. Abdelrahman gir gratis leksehjelp på to bibliotek, og det er mange elever som benytter seg av dette. Dessuten tilbyr hun hjelp på Facebook-siden Matematikkhjelperen, i tillegg til å være en mye brukt kursholder for pedagoger, skoleledere og foreldre. 

 – Årets prisvinner er en stor ressurs for elevene og skolen sin. Hun er en fremragende fagperson, samtidig som hun har omsorg og stort engasjement for elevene sine. Hun er en svært verdig Holmboe-prisvinner sier kunnskapsministeren. 

Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole er oppkalt etter læreren til den store norske matematikeren Niels Henrik Abel. Holmboe-prisen deles årlig ut av Norsk matematikkråd. Prisen er på 50 000 kroner, og skal deles mellom prisvinneren og skolen som prisvinneren kommer fra. Holmboe-prisen kan gis til en enkeltperson eller til en gruppe av lærere som har arbeidet sammen. 

Mer om Holmboeprisen: http://holmboeprisen.no/