Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved NMBU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementet har oppnevnt Siri Hatlen som styreleder og Marianne Harg, Per Holten-Andersen og Petter Arnesen som styremedlemmer. Hanne Refsholt og Olav Eik-Nes er varamedlemmer. Hatlen og Harg sitter også i dagens styre.

– NMBU skal i kommende styreperiode gjøre seg klar til å samle virksomheten på Ås og å ta i bruk nye bygg. Disse medlemmene gir både kontinuitet, nye impulser og erfaringer fra utlandet, og jeg setter stor pris på at de vil bruke sin kompetanse til beste for NMBU. Jeg er også glad for at Siri Hatlen vil lede styret i en ny periode, og for at disse personene vil være med på å videreutvikle universitetet. NMBU har utdanning og forskning som er svært viktig for å møte de utfordringene vi står overfor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Mari Sundli Tveit ble i mars ansatt som rektor.   

Styremedlemmer

Siri Hatlen, styreleder, selvstendig næringsdrivende

Marianne Harg, selvstendig næringsdrivende

Petter Arnesen, Breeding Director, Marine Harvest ASA

Per Holten-Andersen, rektor, Copenhagen Business School

 

Varamedlemmer

1. Hanne Refsholt, konsernsjef, Tine SA

2. Olav Eik-Nes, adm. dir. Norsvin SA