Historisk arkiv

Nytt styre ved Norges Handelshøyskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt styre ved Norges Handelshøyskole (NHH) for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Kari Olrud Moen ble oppnevnt som ekstern styreleder allerede 2. mars i år. Hun får med seg Aase Aamdal Lundgaard, Tord Lien og Pontus Troberg som eksterne styremedlemmer. Frank Mohn og Mioa Reinlund er oppnevnt som varamedlemmer. 

- Jeg er glad så mange dyktige styremedlemmer vil være med å utvikle Norges Handelshøyskole videre. Det er i år hundre år siden Stortinget vedtok å opprette en handelshøyskole i Bergen, og styret får en viktig jobb med å legge til rette for god utdanning og forskning også i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kari Olrud Moen jobber i DNB som konserndirektør for strategiske prosjekter. Hun har vært leder i DNB siden 2006, og har tidligere vært statssekretær i Finansdepartementet og konsulent i McKinsey. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, med MBA fra Haas School of Business ved University of California Berkley. 

Aase Aamdal Lundgaard er partner i Deloitte og styremedlem ved NHH i dag. 

Tord Lien er regiondirektør i NHO Trøndelag. Tidligere olje- og energiminister. 

Pontus Troberg er professor ved Hanken svenska handelshögskolen i Helsinki. 

Frank Mohn er adm. dir. i W. Giertsen AS. 

Miao Reinlund er Investerings- og finansieringsdirektør i Musit Interactive AS.