Historisk arkiv

Økt innsats for flere lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen bevilger 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningene. En del av dette er to pilotprosjekter som skal gi ukvalifiserte lærere i muligheten til å fullføre lærerutdanning ved siden av jobb.

 – Målet er at alle elever skal møte kvalifiserte og faglig dyktige lærere, enten de bor i Oslo eller Finnmark, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet får én million kroner hver til to pilotprosjekter for å utvikle modeller som kan bidra til kvalifisering av flere lærere i Nord-Norge. Prosjektene skal legge til rette for at de som i dag jobber i skolen uten godkjent lærerutdanning, kan få mulighet til dette gjennom et mer fleksibelt utdanningstilbud. 

– En alvorlig utfordring

–  Mangel på kvalifiserte lærere er en alvorlig utfordring, og særlig gjelder dette de tre nordligste fylkene. I Finnmark mangler en av ti lærere i grunnskolen godkjent lærerutdanning. Jeg er derfor veldig glad for prosjektene UiT og Nord universitet nå skal i gang med, sier kunnskapsministeren. 

Ifølge nye tall fra GSI (Grunnskolenes informasjonssystem) er andelen ukvalifiserte lærere 5,6 prosent i landet sett under ett. I Finnmark gjelder dette 10,3 prosent av lærerne i grunnskolen. I Troms er andelen ukvalifiserte lærere 8,4 prosent mens nesten ni prosent av lærerne i Nordland mangler godkjent utdanning. 

Flere søkere til lærerutdanning

Regjeringen bevilger også fem millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningen flere steder i landet. Tiltakene skal være rettet inn mot lærerutdanningen for trinn 1-7 i barneskolen. 

– Studiestedene kan selv velge hvilke tiltak de vil sette i gang lokalt, og her vet jeg at flere allerede har mye bra på gang. Høgskolen i Sørøst-Norge har for eksempel hatt en kampanje der de sender lærerstudentene sine ut med campingvogn til videregående skoler i Buskerud, Telemark og Vestfold - for å verve nye studenter, forklarer Røe Isaksen. 

Av de som søkte gjennom Samordna opptak, så møtte 1199 studenter opp ved studiestart på grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, og 1554 møtte opp på grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. Fra i høst er lærerutdanningen blitt femårig, og man må ha minimum karakteren fire i matematikk for å komme inn.  

– Regjeringen har tatt flere grep for å lage en ny og bedre lærerutdanning. Med mastergrad vil nyutdannede lærere få om lag 60.000 kr høyere startlønn enn tidligere. Sammen med KrF og Venstre har vi også innført en gunstig ordning for avskrivning av studielån for de som starter på den nye lærerutdanningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Studenter som startet på lærerutdanningen i høst og som fullfører på normert tid, kan få ettergitt inntil 161 000 kr av studielånet etter å ha jobbet tre år som lærer.  

Disse studiestedene får midler til rekrutteringstiltak:

UiT – Norges arktiske universitet

Nord universitet

Samisk høgskole

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Østfold

Universitetet i Agder

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Innlandet