Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Rekordmange får tilbud om videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

6 000 lærer fra hele landet får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten av. Det er det høyeste antallet noen sinne.

–  Vi ønsker en skole hvor elevene lærere mer og fortsetter derfor satsingen på videreutdanning av lærere. Vi har tredoblet antallet studieplasser til videreutdanning siden 2013, og for første gang runder vi 6 000 lærere som får tilbud om faglig påfyll, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det betyr at om lag 400 flere lærere får tilbud om videreutdanning i år enn i fjor.

– Dette er svært gledelig. Tilbudet er veldig populært, og nesten 7 av 10 lærere som har deltatt på videreutdanning, sier at de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærere mer, sier kunnskapsministeren.

Alle lærere med godkjente søknader i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk, får tilbud om å delta i stipend- eller vikarordningen. Det samme gjelder lærere som har søkt videreutdanning i de praktisk-estetiske fagene. 

Antall innvilgede søknader per fag

  • 1 809 søknader i matematikk
  • 1 382 søknader i engelsk
  • 1 191 søknader i norsk
  • 44 søknader i norsk tegnspråk
  • 4 søknader er innvilget i samisk
  • 305 søknader er innvilget i praktiske og estetiske fag.
  • 1 265 har fått innvilget søknaden sin i andre fag.   

I 2017 var det 9 522 lærere som søkte om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars.