Historisk arkiv

Søkertall fra Samordna opptak 2017

Regjeringen Solberg
Søkertall fra Samordna opptak 2017

Stabil søkning til lærerutdanningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er totalt litt flere som ønsker å bli lærere i skole og i barnehage. Det er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig er det færre som ønsker å bli lærere i grunnskolen.

– Vi trenger flere dyktige lærere her i landet. Læreryrket er et viktig, krevende, meningsfullt og morsomt yrke som gir svært gode jobbmuligheter, så jeg er glad for at mange ønsker å bli lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Attraktivt yrke

Til lektorutdanningen er det 15,4 prosent flere søkere enn i fjor. De fleste med lektorutdanning jobber i videregående skole, men de kan også jobbe i ungdomsskolen og på mellomtrinnet. Antall søkere til lærerutdanningen for trinn 1–7 er noe lavere enn i fjor - med en nedgang på 3,6 prosent. Til lærerutdanningen for trinn 5–10 er antall søkere også lavere – med 5,5 prosent færre søkere i år sammenlignet med fjoråret.  

– Disse søkertallene viser at læreryrket er attraktivt. Samtidig skulle jeg ønske at vi hadde fått enda flere søkere til de nye lærerutdanningene for grunnskolen. Her trenger vi mange gode lærere i årene som kommer, sier Røe Isaksen.

Årets søkertall til grunnskolelærerutdanningen er likevel bedre enn de var i hele perioden 2005 - 2011, og på nivå med 2012, 2013 og 2014.

Fra og med høsten er lærerutdanningen femårig og gir mastergrad. I den nye utdanningen vil det være mer faglig fordypning og mer praksis før man kommer ut i jobb. At lærerutdanningen nå gir en mastergrad, gjør at den gir høyere startlønn.

– Vi skjerpet også inntakskravene til lærerutdanningene i fjor. Etter hvert som potensielle lærerstudenter får tilpasset seg de nye kravene, forventer vi flere søkere. Det er bra, for vi trenger mange gode lærere fremover, og vi ønsker oss de beste studentene.

Markant økning til lærerutdanningene i Nord-Norge

Søkertallene for lærerutdanninger i Nord-Norge (Nesna, Bodø, Tromsø, Alta) viser en total økning sammenlignet med i fjor på 222 førstevalgssøkere. Det er en økning på 45 prosent. Det er spesielt god søkning til lektorutdanningene i Tromsø og til desentralisert grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet (Nesna).

Den sterke økningen skyldes flere faktorer. Universitetet i Tromsø tilbyr nå et ekstra studietilbud i Alta. Og NORD Universitet har endret studietilbudet sitt i Nordland.

Nyutdannede lærere får slettet studiegjeld

Regjeringen og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre ble i avtalen om statsbudsjettet for 2017 enige om å bruke 134 millioner kroner årlig på å slette deler av studiegjelden for nye lærerstudenter.  

– Ordningen skal være tredelt. De som tar femårig lærerutdanning og fullfører på normert tid får noe. De av dem som tar grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn får enda litt mer. Det er også en egen delordning for dem som jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark etter endte studier, sier Røe Isaksen.

De som får aller mest ettergitt av studielånet er de som tar grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid og som jobber som lærer i Nord-Norge etterpå. Regjeringen tar sikte på at de kan få nedskrevet studielånet med et beløp på inntil cirka 150 000 kroner.

– Dette tilsvarer opp mot halvparten av et normalt studielån etter fem års utdanning. Forslag til endelig innretning vil bli lagt frem i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017, sier kunnskapsministeren.

Ordningene gjelder for dem som begynner på den nye, femårige grunnskolelærerutdanningen eller lektorutdanning fra høsten. Hensikten med ordningen er å rekruttere flere lærere til Nord-Norge.

Figuren viser antall søkere til lærerutdanningene de siste årene.