Historisk arkiv

Undervisning skal være felles for gutter og jenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det skal svært mye til for å dele gutter og jenter i undervisningen, slår Kunnskapsdepartementet fast. – Ingen kan kreve kjønnsdelt undervisning på bakgrunn av religion, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

­Kunnskapsdepartementet har oppdatert sin veileder og gjør det tydeligere når elever kan deles inn i grupper etter kjønn. Den slår tydelig fast at opplæringsloven skal tolkes strengt på dette området. Kjønnsdeling skal være et unntak, og hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg.

Veilederen sier videre at det er skolene som skal avgjøre om slik deling bør finne sted.

- Det er altså ikke slik at foreldre kan kreve kjønnsdelt undervisning på vegne av sine barn. Det er det skolene som skal vurdere, sier kunnskapsministeren.

Andre løsninger skal vurderes først

Veilederen gir noen eksempler på tilfeller hvor det kan være aktuelt at gutter og jenter har undervisning hver for seg.

- Et eksempel er timer hvor temaet er kjønnsidentitet eller seksualitet. Skolen kan også skille gutter og jenter i svømming eller kroppsøving, hvis skolen ikke har garderobeanlegg med egne garderober for jenter og gutter, sier Røe Isaksen.

Veilederen sier samtidig at skolen i disse tilfellene først må se om det finnes andre løsninger. I forbindelse med svømming og kroppsøving kan det være å vurdere om det kan gjøres noe med garderobe- og dusjsituasjonen, eller med kravene til hva slags tøy elevene skal bruke.

En styrke ved den norske skolen

- Vi har lang tradisjon for at gutter og jenter har undervisning sammen. Fellesskap på tvers av kjønn er en stor styrke ved den norske skolen, sier Røe Isaksen.  

Reglene om kjønnsdeling endres ikke, men den nye veilederen sørger for at alle skoler får en bedre forståelse av reglene. Det vil også bidra til at lærere og skoler i fellesskap kan gjøre gode vurderinger av hvert enkelt tilfelle.     

- Vi vet at reglene om kjønnsdeling har vært praktisert ulikt, og at mange har vært i tvil om hva som er tillatt. Nå blir det enklere for skolene å se hvilke helt spesielle situasjoner som kan kreve at man deler guttene og jentene i ulike grupper. Det vil skape mer lik praksis over hele landet, og er et viktig grep for å sikre den norske fellesskolen, sier kunnskapsministeren.