Historisk arkiv

Vil skjerpe kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil kreve tre i matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen. Regjeringen foreslår også å kreve tilsvarende karakter i norsk, og minimum 35 skolepoeng. Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.

− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår nå tre ulike alternativ til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes.

Snittkarakter på minst tre i den enkleste matematikken

Krav om minimum tre i snitt i den obligatoriske matematikken på videregående inngår i alle tre alternativene.

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vurderer krav om minimum tre i norsk

Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til krav om tre i matematikk.

−Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.

Han mener også at bedre norskkunnskaper vil føre til at flere gjennomfører studiet.

Krav om 35 skolepoeng

Et tredje alternativ regjeringen foreslår er å sette krav om at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng. I tillegg må snittkarakteren i både norsk og matematikk være minimum tre. Antall skolepoeng er karaktersnittet fra videregående skole multiplisert med ti, pluss eventuelle tilleggspoeng.

Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad.

− Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016. Lærestedene ville derfor i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående. Om vi også innfører krav om norskkarakter og 35 skolepoeng, kan det bli mer krevende å fylle alle studieplassene. Men jeg tror det vil gå seg til i takt med at søkerne får omstilt seg, sier Røe Isaksen.

Regjeringen har nå sendt ut et forslag om de tre alternativene for skjerpede karakterkrav til sykepleierutdanningen på høring. Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. Regjeringen ønsker nå å få innspill til forslagene før den konkluderer.

 

Faktaboks:

  • Regjeringen foreslår tre alternativ til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes:
  1. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, fra videregående skole.
  2.  Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, og minimum tre i norsk fra videregående skole.
  3. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, minimum tre i norsk, og minst 35 skolepoeng fra videregående skole. Skolepoeng regnes ut ved å multiplisere snittkarakteren fra videregående skole med ti, og legge til eventuelle tilleggspoeng.

Dersom søkeren har bestått programfag i matematikk (R1/S1), faller kravet om snittkarakter tre i matematikk bort.