Historisk arkiv

Varsler stortingsmelding:

- Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil at studenter skal være bedre forberedt på det arbeidslivet som venter dem. – Studentene våre skal tilegne seg forskningsbasert og praksisrelevant kompetanse, slik at de er godt skodd for et framtidig arbeidsliv. Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet involvere seg mer med hverandre. Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Mange studieprogrammer tilbyr ikke relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden, og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) rapporterer at en god del studenter som har praksisperiode, ikke er fornøyd med kvaliteten på den. Derfor varsler regjeringen nå at de skal legge frem en stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet, med vekt på praksis.

Kompetansen arbeidslivet etterspør endres
– Vi er midt oppe i en omstilling som går raskt, noe som også gjør at kompetansen arbeidslivet etterspør forandrer seg hurtig. I stortingsmeldingen skal vi både reise overordnede spørsmål om universitetenes og høyskolenes rolle i fremtidens arbeidsliv, hvordan utdanningene kan utvikles sammen med arbeidsgivere, og komme med konkrete tiltak knyttet til for eksempel praksisopplæringen, sier Nybø.

Stortingsmeldingen skal se nærmere på flere samarbeidsområder. I tillegg til praksis kan det være samarbeid om utvikling av studieprogrammer, om bachelor- og masteroppgaver, om entreprenørskap og om bruk av arbeidslivets kompetanse i undervisningen.

Økt kontakt med arbeidslivet er bra for alle
Det er ikke nødvendigvis et mål at alle studier skal ha praksis som gir studiepoeng, men studieprogrammene må være koblet til arbeidslivet slik at studentene kan se hvordan deres kompetanse er relevant og at de får et godt grunnlag for å planlegge videre karriere.

– Vi må komme i dialog med norske arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor om hvordan de selv kan ha nytte av økt kontakt med universitets- og høyskolesektoren. Vi må få både arbeidsgiverne og universitets- og høyskolesektoren til å se at dette er noe alle er tjent med. På dette området er vi nok kommet kortere enn mange andre land, noe OECD nylig har påpekt i en rapport om norsk høyere utdanning. Det må samarbeides enda bedre om å gi gode, relevante utdanninger, understreker Nybø.

Hun påpeker at en av hensiktene med at samfunnet investerer betydelige midler i høyere utdanning er at kandidatene skal ta sin kompetanse i bruk i arbeidslivet, til beste for hele samfunnet.

– Da må vi sørge for at studentene er klare til de oppgavene som venter dem etter endte studier, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Arbeidet med stortingsmeldingen skal ses i sammenheng med annet meldingsarbeid på feltet, og regjeringen vil komme tilbake når den skal legges frem i denne stortingsperioden.

Hvordan studenter kan bli mer relevante for arbeidslivet vil bli ett av flere temaer når forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø inviterer til studenttoppmøte for første gang tirsdag 6. november. Studentutveksling vil være ett annet når studentledere fra hele landet samles for å gi sine innspill til statsråden i regjeringens representasjonsbolig. Toppmøtet er åpent for presse med gyldig ID og pressekort fra klokken 09.45 til 12.00.