Historisk arkiv

100 millioner til samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til forsknings- og utdanningssamarbeid med åtte prioriterte land utenfor Europa. Til sammen får 25 nye prosjekter penger.

– Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid er viktig for å løfte norske miljøer opp i verdensklassen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Det er Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som sammen driver programmet INTPART. Dette er et av hovedtiltakene under regjeringens Panorama-strategi. Hensikten med programmet er å styrke det faglige samarbeidet med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Langsiktige samarbeid

– Gjennom disse pengene skal vi koble forskning og høyere utdanning, samtidig som vi involverer industri og næringsrettede aktiviteter. Målet er å få til langsiktige samarbeid med disse viktige kunnskapsnasjonene, sier Nybø.

Samarbeidet skal bygge opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet. Årets INTPART-utlysning viser at det er stor interesse for disse landene i norske fagmiljøer, og at det foregår mye samarbeid av høy kvalitet på en rekke områder.

– Det er de fremste forskningsmiljøene våre som kan søke på disse pengene. På denne måten skal vi skape bærekraftige partnerskap med de beste internasjonale institusjonene og forskningsmiljøene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Støtte til kreftforskning

Ett av prosjektene som nå får støtte, er Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell), ledet av professor Harald Stenmark ved Senter for kreftcelle-reprogrammering på Radiumhospitalet.

Dette er et verdensledende senter som nå løftes enda høyere med penger som gjør at det kan knytte seg tettere til to toppuniversiteter i Kina: Tsinghua University og Yunnan University.

Senteret bidrar til å løse kreftgåten gjennom molekylære mekanismer for å undertrykke kreftceller. Gjennom denne tildelingen kan senteret koble utdanning og forskning, som igjen skaper et langsiktig og godt institusjonssamarbeid, basert på fremragende forskning.

kjernefysikk i Japan

Professor Sunniva Siem ved Universitet i Oslo har fått støtte til kjernefysikkprosjektet Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education. Hun har tidligere hatt prosjekter med institusjoner i USA og Sør-Afrika. Nå som hun har fått støtte til et nytt prosjekt med Japan, utvides nettverket til fagmiljøet hennes i Oslo.

Prosjektet skal bidra til at master- og doktorgradsstudenters kan delta mer i eksperimenter helt i forskningsfronten. De skal blant annet være med på eksperimenter for å studere eksotiske atomkjerner – kjerner som har et ekstremt forhold mellom antall protoner og nøytroner – ved CERN-laboratoriet i Sveits, RIKEN-instituttet i Tokyo og Syklotronlaboratoriet ved Universitetet i Oslo.