Historisk arkiv

15 millioner til programmering i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

45 kommuner, 5 fylkeskommuner og 4 friskoler får støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisningen. – Vi trenger flere lærere som vil lære seg programmering, og lærere som allerede har lært seg programmering må ha utstyr til å kunne undervise elevene også. Nå får vi til et løft for programmering i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

Midlene kommer fra den 5-årige satsingen Den teknologiske skolesekken, som har som mål at elevene skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering – og tilgang til gode digitale læremidler.

De som ikke får støtte i år, kan søke om tilskudd de fire neste årene.

– Det er et godt tegn at mange har begynt å forberede seg på de nye læreplanene som trer i kraft i 2020. Antallet søknader tyder på at mange skoleeiere har fått med seg at programmering skal inn i fagene, sier Sanner.

Den teknologiske skolesekken skal også bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet, gjennom blant annet tilskudd til utvikling og innkjøp av digitale læremidler.

Viktig for fremtiden

Når læreplanene skal fornyes blir det også behov for å fornye læremidlene.

– Dagens barn og unge skal ikke bare bli i stand til å bruke digitale verktøy og henge med på utviklingen. De skal bli i stand til å lede utviklingen videre. Men da er det også viktig at det utvikles smarte, innovative digitale læremidler til fagfornyelsen, sier Sanner.

Fakta om Den teknologiske skolesekken

Lenke til temasider på udir.no

Regjeringen har bevilget til sammen 450 millioner kroner til den 5-årige satsingen, som har 8 ulike tiltak:

 • Tilskudd til vitensentrene for å styrke deres arbeid med programmering:
  • Tilskuddet skal styrke vitensentrenes arbeid med programmering i grunnopplæringen, og føre til at vitensentrenes geografiske nedslagsfelt økes, slik at elever i en større del av landet får nytte av vitensentrene. Målsettingen med tilskuddet er at elever og lærere skal få økt kompetanse i programmering.
 • Tilskudd til skoleeiere for utstyr til programmering:
  • Tilskuddet skal benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og skal bidra til å styrke lærernes mulighet til å ta i bruk sin programmeringskompetanse.
 • Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen i 2018:
  • Tilskuddet skal bidra til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet som støtter opp under tilpasset opplæring, samt et bredere tilfang av digitale læremidler på nynorsk og samisk.
 • Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler fra 2019 til og med 2022
  • Målet med tilskuddsordningen er å gi elever og lærere bedre tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Gjennom tilskuddsordningen skal skoleeierne (tilskuddsmottakerne) få refundert en andel av sine utgifter til digitale læremidler.
 • Innføring av Feide 2.0 (Dataporten) i grunnopplæringen
  • Videreutvikling av nasjonale fellesløsningen for identitetsforvaltning i utdanningssektoren – FEIDE.
 • Etablering av en nettløsning for å synliggjøre digitale læremidler
 • Kvalitet i læremidler.
  • Direktoratet skal vurdere og etablere tiltak for utvikling av kvalitativt gode læremidler, blant annet vurdere behov for kvalitetskriterier i flere fag.

Fylke

Skoleeier

Innvilget beløp

Akershus

Asker kommune

249 239

Akershus

Bærum kommune

2 043 960

Akershus

Nes kommune i Akershus

190 000

Akershus

Rælingen kommune

81 550

Akershus

Skedsmo kommune

125 000

Akershus

Ås kommune

50 300

Aust-Agder

Arendal kommune

276 750

Buskerud

Flesberg kommune

120 000

Buskerud

Nedre Eiker kommune

141 000

Buskerud

Nes kommune i Buskerud

65 000

Buskerud

Nore og Uvdal kommune

82 000

Buskerud

Rollag kommune

140 000

Hedmark

Ringsaker kommune

484 060

Hedmark

Tynset kommune

57 000

Hordaland

Etne kommune

73 890

Møre og Romsdal

Averøy kommune

66 500

Møre og Romsdal

Giske kommune

205 582

Møre og Romsdal

Haram kommune

919 216

Møre og Romsdal

Ulstein kommune

483 563

Møre og Romsdal

Ørsta kommune

178 280

Nordland

Brønnøy kommune

200 000

Nordland

Sømna Kommune

46 750

Rogaland

Gjesdal kommune

50 000

Rogaland

Hå kommune

193 171

Rogaland

Karmøy kommune

700 000

Rogaland

Klepp kommune

147 110

Rogaland

Sandnes kommune

303 000

Rogaland

Sola kommune

118 000

Rogaland

Time kommune

563 650

Rogaland

Tysvær kommune

200 000

Sogn og Fjordane

Flora kommune

270 000

Sogn og Fjordane

Hyllestad kommune

41 873

Sogn og Fjordane

Leikanger kommune

74 000

Telemark

Skien kommune

54 432

Troms

Målselv kommune (vertskap 5-kommunesamarbeid)

346 176

Troms

Skjervøy Kommune

116 315

Trøndelag

Skaun Kommune

140 691

Trøndelag

Meråker kommune

90 000

Trøndelag

Ørland kommune

250 000

Vest-Agder

Kvinesdal kommune

98 000

Vestfold

Larvik kommune

282 136

Vestfold

Tønsberg kommune

394 500

Østfold

Halden kommune

792 638

Østfold

Moss kommune

110 000

Østfold

Trøgstad kommune

58 399

 

Fylkeskommuner

 

 

Hordaland fylkeskommune

410 750

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

453 354

 

Rogaland fylkeskommune

1 225 000

 

Trøndelag fylkeskommune

478 755

 

Vestfold fylkeskommune - Sandefjord videregående skole

500 136

 

Friskoler

 

Hordaland

Danielsen barne - og ungdomsskule Sotra

120 000

Oslo

Grunnskolen Oslo Kristne Senter

55 000

Oslo

Humanistskolen

43 000

Hordaland

St. Paul gymnas

39 364

 

Sum totalt (inkludert kommuner)

14 999 090