Historisk arkiv

Historisk arkiv

15 prosent flere nye lærerstudenter enn i fjor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Antall studenter som begynte på grunnskolelærerutdanningene i høst, har økt med 15 prosent sammenliknet med i fjor. – Vi trenger flere kvalifiserte lærere nå og i årene fremover, så dette er godt nytt. Den positive trenden viser at regjeringens politikk for lærerrekruttering virker, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Denne våren nådde søkertallene til lærerutdanningene nye høyder, og i høst har det vært en kraftig økning i antall studenter som har startet på lærerutdanningen. Både ved grunnskolelærerutdanningen 1-7 og grunnskolelærerutdanningen 5-10 har rundt 15 prosent flere studenter enn i fjor startet på studiet. Det viser oppmøtetallene fra lærerutdanningene, som nå foreligger.

Trenger flere lærere
–Læreryrket er en av samfunnets viktigste oppgaver. Under den borgerlige regjeringen har det samlede antallet studenter som har møtt opp til lærerutdanning økt jevnt. Det gir et sterkt signal om at læreryrket oppleves som meningsfylt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Vi skal ha en skole der elevene lærer mer og opplever mestring, og der elever som sliter får hjelp tidlig. Derfor trenger vi flere grunnskolelærere med solid kompetanse. Det oppnår vi ved at flere studenter tar femårig lærerutdanning, og ved å fortsette satsingen på videreutdanning for lærerne som allerede er i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Bedre lærerutdanning
De siste årene er lærerutdanningen blitt løftet til masternivå, og kravene til opptak er skjerpet. Det styrker lærernes undervisningsfaglige kompetanse og lønn.

– Vi ser en tydelig positiv trend over tid, med økte søkertall og økte opptakstall – men ikke minst at flere faktisk møter opp og begynner på studiet. Det viser at vår politikk virker og at kritikken mot karakterkravet er feilslått. Vi har gjort utdanningen bedre, yrket mer attraktivt, og iverksatt flere økonomiske incentiver for å ta lærerutdanningen, sier Nybø.

Regjeringen innførte i 2017 en ordning med sletting av studielån for lærere som tar jobb i skolen. Den premierer også det å gjennomføre utdanningen på normert tid, å utdanne seg for trinn 1-7, og å ta jobb i Nord-Norge etter endt studier. De som får full uttelling, kan få over 160 000 kroner av studielånet slettet.

– Likevel er dette ingen hvilepute for regjeringen. Vi vil fortsette å ha trykk på å lærerutdanningen, slik at flere vil utdanne seg til dette utrolig meningsfulle, spennende, krevende og varierte yrket som læreryrket jo er. Det vil vi gjøre sammen med høyskolene og universitetene som tilbyr lærerutdanning, kommunene og studenter. Her har vi et felles ansvar og skal løfte i samlet tropp, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Kilde: DBH. Utvalget omfatter også enkelte studenter som er tatt opp i lokalt opptak, både til første studieår og til senere studieår. Disse kan ikke skilles ut tilbake i tid, men i 2017 og 2018 er antall studenter som er tatt inn i første år av de femårige grunnskolelærerutdanningene i 2017 og 2018, uten overflyttere, slik:

 

Kilde: DBH. Utvalget omfatter også enkelte studenter som er tatt opp i lokalt opptak, både til første studieår og til senere studieår. Disse kan ikke skilles ut tilbake i tid, men i 2017 og 2018 er antall studenter som er tatt inn i første år av de femårige grunnskolelærerutdanningene i 2017 og 2018, uten overflyttere, slik:

 

2017

2018

Grunnskolelærerutdaning trinn 1 – 7

1182

1380

Grunnskolelærerutdaning trinn 5-10

1535

1776