Historisk arkiv

2200 nye studentboliger skal bygges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter satsingen på studentboliger. Det gis nå tilsagn til 2 188 studentboliger i 14 byer. Flere av prosjektene kan endelig sette i gang byggingen etter at regjeringen har innført nye tilskuddssatser.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, og er et viktig tillegg til det private boligmarkedet. Det er derfor viktig for oss å holde trykket oppe, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Bygging av studentboliger har vært en viktig sak både for regjeringen og for Venstre i flere år. Derfor har det vært en vesentlig økning i bevilgningene, fra 1483 hybelenheter i 2013, mens vi i år gir vi nær 2200 tilsagn og gjør grep for å sikre at enda flere boliger faktisk realiseres, sier Nybø.

Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor.

– Dette er gode tall, men det skal ikke være en hvilepute. Køene er fortsatt for lange, slår Nybø fast.

Øker kostnadsrammene

Bygging av nye studentboliger har i det siste avtatt noe, til tross for at regjeringen har gitt rekordmange tilsagn. En viktig årsak til det er at kostnadsrammene og tilskuddssatsene ikke har blitt økt siden 2014. En del entreprenører har ikke klart å bygge innenfor gjeldende kostnadsrammer.

– Derfor har regjeringen økt kostnadsrammen og tilskuddssatsene for nye boliger i 2018. Av de 2188 boligene finnes flere prosjekter som samskipnadene ikke har fått realisert, men som nå har fått tilsagn med nye satser slik at de endelig kan bygges, sier Nybø.

Samskipnadene som har fått fornyet prosjektene sine har gitt avkall på de gamle tilsagnene og søkt på nytt.

 

Samskipnad

Studiested

Prosjekt

Antall hybel-enheter

Sammen

Bergen

Frydenbø II

52

StudentiNord

Mo i Rana

Kaialund

60

SiØ

Fredrikstad

Bjølstad V

220

SiVolda

Volda

Heltne 2

120

NAS

Svalbard

Elvesletta

100

SSN

Campus Bø

300

SiS

Stavanger

Gosen

160

SiT

Ålesund

Campus Ålesund

81

SiA

Kristiansand

Lunden Torv

300

SiØ

Halden

Remmen II

180

SiO

Oslo

Blindernv 6

315

StudentiNord

Levanger

Røstad

150

NAS

Harstad

Campus Harstad

120

Sammen

Førde

Vieråsen

30

 

 

 

2 188