Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

3 400 studentboliger i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det kan bygges 1 200 ekstra studentboliger i 2019. Det kommer på toppen av de 2 200 studentboligene som allerede ligger inne i statsbudsjettet.

– Studentboliger er et av de aller viktigste studentvelferdstiltakene vi har. Dette skal sikre enda flere studenter et rimelig og godt botilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Økningen kommer som følge av at studentsamskipnadene ikke har greid å bygge så mange studentboliger som de har fått penger til over flere år. Grunnen er at tilskuddssatsene og kostnadsrammene har vært for lave. Derfor har nå regjeringen økt rammene og satsene, og tilskuddene skal også prisjusteres fremover. Dette skal bidra til at det blir enklere for studentsamskipnadene å få satt i gang byggeprosjektene sine.

– Økte kostnadsrammer, den kostnaden utbygger må holde seg innenfor per hybelenhet, vil sikre bedre samsvar med faktiske byggekostnader. Og økte tilskudd per hybelenhet vil bidra til at de ikke skal bli for dyre å leie for studentene, sier Nybø.

Regjeringen signaliserte i budsjettsalderingen for 2018 at det kan åpnes for flere studentboliger i 2019, som følge av nylig oppdaterte tall fra Husbanken. På svar fra Stortinget har statsråd Nybø opplyst at det er rom for å øke tilsagnsfullmaktene med
1 200 ekstra boliger.

Regjeringen og stortingsflertallet har de siste fire årene i snitt mer enn fordoblet satsingen på studentboliger sammenlignet med den rød-grønne regjeringen. I snitt har det blitt bevilget penger til 2 275 studentboliger årlig de siste fire årene.