Historisk arkiv

9 millioner til private høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Større og mer solide fagmiljøer bidrar til å styrke utdanningene og forskningen, også ved private utdanningsinstitusjoner. Endringer og fusjoner gir mange muligheter, men er ressurskrevende. Derfor støtter vi opp om arbeidet med ekstra penger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Etter et omfattende arbeid de siste årene har Norge gått fra å ha 33 statlige universiteter og høyskoler til 21, og også i den private delen av sektoren har det vært endringer. Regjeringen deler nå ut midler til flere prosesser blant private høyskoler. 

– Kunnskapsdepartementet har oppfordret de private høyskolene til å vurdere sin posisjon i en sektor med færre, men større institusjoner. Det er veldig bra at det er flere prosesser på gang, og disse støtter vi nå med til sammen 9 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

  • 7 millioner kroner går til prosessen mellom Høyskolen Kristiania, Barratt Due, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen, i tillegg til sluttføringen av sammenslåingen av Høyskolen Kristiania og Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology.
  • Barratt Due vurderer også andre muligheter, og får 1 million kroner til dette arbeidet.
  • VID vitenskapelig høgskole er resultatet av at fem private høyskoler har slått seg sammen, og støttes med 1 million kroner.

Regjeringen har i flere runder bidratt med penger som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren.

Stortingsmeldingen om strukturen i sektoren peker på at for å nå målet om bedre kvalitet, er det behov for å konsentrere ressursene. Sammenslåinger av private høyskoler bestemmes av skolene selv og deres eiere, men regjeringen støtter de initiativene de private høyskolene har tatt.