Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Bedre undervisningsopplegg om vold og overgrep mot barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Studenter skal få trening i å gjenkjenne og håndtere vold og overgrep mot barn. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får derfor penger for å lage undervisningsopplegg som også skal deles og brukes på andre utdanningsinstitusjoner og i flere forskjellige utdanninger.

– Det er viktig at nyutdannede lærere er bevisste på å se etter tegn på vold og overgrep, og ikke minst vet hva de skal gjøre i situasjoner der det forekommer. De bør også vite hvem de skal samarbeide med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). 

Lærere og andre yrkesgrupper som er involvert i å bistå utsatte barn må snakke bedre sammen for å gi et så godt tilbud som mulig. Det er ikke nok at hver yrkesgruppe vet hva de selv skal gjøre.

– Det er helt nødvendig at skole, barnehager, politi og helsevesen jobber godt sammen, slik at utsatte barn får den hjelpen de trenger. Derfor skal lærerstudenter, politistudenter og fremtidige helsearbeidere lære å samarbeide allerede mens de er under utdanning. Da blir terskelen lavere for å samarbeide når de kommer ut i yrket, sier Nybø.

Undervisningsoppleggene som nå utvikles skal kunne tas i bruk av andre universiteter og høyskoler.  

– Vi ønsker å spre de gode, tverrprofesjonelle oppleggene til alle utdanningsinstitusjonene slik at studenter innen flere studieretninger og profesjoner får bedre innsikt i hverandres ansvarsområder og kompetanse, sier forsknings- og utdanningsministeren.

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen for å tydeliggjøre hva lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal kunne om vold og seksuelle overgrep. USN ble da tildelt noe midler for å utvikle et opplegg for samvirke mellom ulike utdanninger om temaet vold og overgrep, og å opprette en nettside for å gjøre innhold tilgjengelig. Regjeringen gir nå USN 800 000 kroner til å videreføre satsingen.