Historisk arkiv

Deler ut nær 8 millioner til studentenes interesseorganisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Interesseorganisasjonene for studenter får utdelt nær 8 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter får kraftig økning i støtten.

– Studentorganisasjonene gjør en viktig jobb for studentene. De legger grunnlaget for studentvelferd og fremmer interessene til studentene. Med disse pengene styrker vi også studentdemokratiet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Støtten fra Kunnskapsdepartementet er fordelt mellom fire interesseorganisasjoner. Organisasjonene er landsomfattende og har som formål å sørge for at studentene skal få mest mulig ut av studiene sine og ha en best mulig studiehverdag.

– Vi mener de fire organisasjonene utfyller hverandre godt, sier Nybø.

Sammen ivaretar de interessene til studenter i høyere utdanning, internasjonale studenter i Norge, fagskolestudenter og stipendiater og postdoktorer.

Den organisasjonen som får størst økning er Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

– ONF er en ung organisasjon som er i god utvikling og vi har forventninger at de vil sikre at fagskolestudentene får en god organisatorisk forankring, sier Nybø.

– Organisasjon for norske fagskolestudenter får en økning på nesten 50 prosent fra 1,5 millioner kroner i fjor til 2,27 millioner kroner i år. Vi ønsker å øke statusen til fagskolene og bidra til at flere velger en yrkesutdanning. sier statssekretær Atle Simonsen.

Slik ser fordelingen ut: 

Interesseorganisasjon

2017

2018

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

4 000

4 000

International Students' Union (ISU)

1 275

1 310

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

1 500

2 227

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

   350

   350

SUM

7 425

  7 887

Tilskuddet til landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter blir gitt etter søknad.