Historisk arkiv

Historisk arkiv

Flere barnehagelærere i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

– Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives. De er nøkkelen til å få til en god barnehage. Tidlig innsats starter allerede her, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skjerper pedagognormen

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år. Men i praksis er det store forskjeller mellom barnehagene. Noen barnehager har 21 store barn per barnehagelærer, mens andre barnehager kan ha færre enn 10 store barn per barnehagelærer.

Med regjeringens nye skjerping blir det minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

400 millioner til barnehagelærere

Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har regjeringen bevilget over 424 millioner kroner til flere barnehagelærere i 2018. Allerede høsten 2017 fikk barnehagene 172 millioner til å starte å rekruttere flere pedagoger. Beregninger viser at det på nasjonalt nivå er nok nyutdannete barnehagelærere til å dekke behovet.

– Alle som har hatt barn i barnehagen vet at de som jobber der er det viktigste for barnas trivsel. Med regjeringens skjerping av pedagognormen vil 43 prosent av de ansatte være barnehagelærere. Men vi sikter enda høyere, så det er ingen grunn for kommunene å stanse rekrutteringen på 43 prosent. Neste skritt blir å sikre mange nok voksne gjennom en ny nasjonal bemanningsnorm, sier kunnskapsministeren.

Lenke til forskriften.