Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Flere lærere har søkt om videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Over 10 000 lærere søkte om videreutdanning i 2018. Det er over 600 flere søkere enn i 2017. – De solide søkertallene bekrefter at dette er blitt en svært populær ordning for lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har i år økt tilbudet om videreutdanning til lærere med 200 millioner kroner, til over 1,6 milliarder kroner.

– Lærerne rapporterer selv at de blir bedre til å undervise og at elevene lærer mer etter endt videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 1. mars gikk fristen for å søke ut.  Innen 15. mars må kommunene godkjenne søknadene fra sine lærere, før de kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudene. 

– Nå er det viktig at kommunene godkjenner flest mulig søknader innen 15. mars, slik at lærerne som ønsker og trenger faglig påfyll får dette, understreker kunnskaps- og integreringsministeren. 

20 000 videreutdannet på fem år 

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag.  

Norskfaget har den største økningen i søknader i år. Fra 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene. Opp mot 28 000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene. Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. 

Digital kompetanse

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år er tilbudet utvidet til også å inkludere videreutdanning i programmering. Regjeringen ønsker å sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag - og tilbyr derfor videreutdanning i programmering.  

– Det er viktig at elevene lærer mer om hvordan teknologien fungerer og hvordan digitalisering påvirker samfunnet vårt. Derfor er jeg også glad for at 288 lærere ønsker videreutdanning i programmering, sier Sanner. 

 

FAKTA

  • 10 147 lærere søkte om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars. I fjor søkte 9 522, mens det i 2016 var 10 627 søkere. 
  • Flest lærere har søkt om videreutdanning i matematikk (2059), etterfulgt av norsk (1746) og engelsk (1678). 
  • 288 lærere har søkt om videreutdanning i programmering mens 635 har søkt om videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse. 
  • Over 6 000 lærere kan få plass på et studietilbud til høsten. Når lærerne har søkt er det kommunene som skal si ja eller nei til lærernes søknader. De som får ja fra kommunen går videre til det samlede opptaket etter 15. mars i år. 
  • Strategi for videreutdanning for lærere kom i 2015. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes Landsforbund, Lektorlaget og Skolelederforbundet står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.