Historisk arkiv

Høgskolen i Oslo og Akershus blir OsloMet – storbyuniversitetet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i dag fått status som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet. Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) har fått status som vitenskapelig høyskole og Fjellhaug internasjonale høyskole har fått status som høyskole.

Basert på vurderingene til en sakkyndig komité har NOKUT slått fast at HiOA oppfyller kravene til å bli akkreditert som universitet. Universitetet får navnet OsloMet – storbyuniversitetet, og OsloMet – Oslo Metropolitan University på engelsk.

–  HiOA har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg ser frem til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

–  Institusjonen har lagt vekt på at ved å bli akkreditert som universitet vil den kunne ta en enda sterkere posisjon, og få bedre vilkår for videre faglig utvikling. Jeg ser frem til å følge OsloMet i den videre utviklingen, sier kunnskapsministeren.

Også KhiO og Fjellhaug internasjonale høgskole har fått endret status.

–  KhiO har trukket frem at akkreditering som vitenskapelig høyskole vil være et virkemiddel for å realisere faglige ambisjoner. Akkreditering som høyskole innebærer at Fjellhaug internasjonale høgskole nå selv kan bestemme hvilke studier høyskolen skal tilby på lavere grads nivå. Jeg tror dette bidrar til at begge høyskolene kan utvikle seg videre, sier kunnskapsministeren.

Som en del av et langsiktig kvalitetsarbeid er også Høgskolen i Sørøst-Norge i prosess for å bli universitet.

–  Jeg ser frem til at også søknaden fra HSN kommer. Når den gjør det, vil departementet følge den raskt opp, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.