Historisk arkiv

Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fått status som universitet. – HSN har lagt ned stor innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg er sikker på at det nye universitetet vil gi samfunnet dyktige kandidater og viktig, ny kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kongen i statsråd har i dag besluttet at Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet. Basert på vurderingene til en sakkyndig komité har NOKUT tidligere slått fast at HSN oppfyller kravene til å bli akkreditert.

Universitetet får navnet Universitetet i Sørøst-Norge, og University of South-Eastern Norway på engelsk.

– Høgskolen i Sørøst-Norge har brukt universitetssatsningen helt bevisst som et verktøy for å bli bedre. Det å bli universitet gir en ekstra tyngde, særlig internasjonalt. Jeg tror at Norge vil merke at vi nå har fått enda en institusjon som går fra høyskole til universitet. Men like viktig: Jeg tror regionen vil merke at de får en enda sterkere kunnskapsaktør som har stor betydning for utviklingen av arbeids- og samfunnslivet, sier Nybø.