Historisk arkiv

Ni prestisjestipend til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har tildelt ni såkalte Consolidator Grants til norske forskere. – Så mange har vi aldri fått før. Dette er en fjær i hatten for våre fremste forskningsmiljøer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

ERC tildeler store, individuelle stipend til fremragende forskere. Consolidator Grants retter seg mot fremragende forskere som noen år etter avlagt doktorgrad har demonstrert vitenskapelig modenhet. Finansieringen gir dem mulighet til å etablere forskerteam og forfølge forskningsprosjekter over lenger tid.

– Årets rekordstore tildeling viser at den norske satsingen på forskertalenter og fremragende forskning har båret frukter. Den store tematiske spredningen i prosjektene viser at vi har fremragende forskere i mange ulike fagfelt. Dette resultatet oppmuntrer til videre satsing, sier Nybø.

Disse ni forskerne mottar Consolidator Grants:

  • Inger Greve Alsos ved Universitetet i Tromsø skal finne ut hvordan planter takler klimaendringer ved å spore dem fra siste istid og frem til nå. Det skal gi ny kunnskap som kan hjelpe oss å ta gode valg under de klimaendringene vi står ovenfor nå.
  • Stijn De Schepper ved NORCE skal forske på "ancient DNA" for å kunne si mer om variasjoner i arktisk sjøis i fortiden. Hensikten er å øke kunnskapen om klimaendringene i Arktis.
  • Victor Ghica ved MF vitenskapelig høyskole skal lede et femårig prosjekt som skal gi ny forståelse av hvordan kristendommen erobret det romerske riket i det fjerde århundre.
  • Saket Saurabh ved Universitetet i Bergen utvikler en algoritme som kan komprimere store mengder data til mindre og mer håndterbare størrelser. Målet er å revolusjonere hvordan vi bruker, håndterer og komprimerer store og komplekse datasett. 
  • Torkild Lyngstad ved Universitetet i Oslo kombinerer genetiske data og metoder med spørsmål om samfunnsforhold og livsløp. Blant annet vil prosjektet se på om vår oppvekstfamilie får mindre betydning for våre livsvalg, og om våre medfødte disposisjoner øker i betydning over livsløpet.
  • Veronique Pouillard ved Universitetet i Oslo vil studere fremveksten av immaterielle rettigheter innen kreative virksomheter fra sent 1800-tall frem til i dag. Med utgangspunkt i mote- og musikkindustrien i Europa sett i global kontekst, vil prosjektet søke svar på hva utviklingen av immaterielle rettigheter hadde å si for alle aktørene involvert, fra bedriftene til publikum.
  • Ingunn Kathrine Wehus vil utvikle et atlas med kart over alle typer stråling i universet. Det overordnede målet til forskergruppen er imidlertid å vinne kampen om å bli de første til å påvise de såkalte urgravitasjonsbølgene og dermed få mer kunnskap om universets fødsel. 
  • Henrik Zachrisson ved Universitetet i Oslo skal prøve å finne årsaker til sosial ulikhet i barns språkutvikling og skoleprestasjoner, ved å se på faktorer i barns oppvekstmiljø og i familien. Prosjektet ser også på om barnehage for ett- og toåringer bidrar til å redusere sosial ulikhet i språkutvikling og skoleprestasjoner, og om den samfunnsmessige nytten av dette tilbudet er større enn omkostningen.
  • Jørgen Carling ved Institutt for fredsforskning (PRIO) skal gjennomføre et prosjekt som tar migrasjonsforskning i en ny retning. I stedet for å undersøke folks bevegelser over grenser, skal han forske på den migrasjonen folk ser for seg som en del av sin fremtid. Hensikten er å se hvilke konsekvenser imaginær fremtidig migrasjon har i nåtiden.