Historisk arkiv

Nytt integreringspanel skal gi regjeringen råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner satte i dag ned et integreringspanel som skal gi regjeringen innspill i arbeidet med å lage en ny integreringsstrategi. Statsminister Erna Solberg var tilstede da panelet møttes for første gang.

– Regjeringen skal gjennomføre et integreringsløft og legge frem en integreringsstrategi før jul. Vi har gjennomført en integreringsturne denne våren, og nå henter vi inn flere erfaringer fra de som har høy kompetanse, og som selv har opplevd å være ny i det norske samfunnet, sier Sanner.

Integreringspanelet består av 12 deltagere som alle har kompetanse på ulike områder, og erfaringer med å være innvandrer i Norge. Panelet er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2018-2019, og skal gi råd og innspill til regjeringens arbeid med ny integreringsstrategi.

Flere i jobb og utdanning

Et viktig mål med den nye integreringsstrategien er at innvandrere skal bli en del av store og små fellesskap i Norge. Det er viktig at flere kommer i arbeid. Kunnskap er veien inn i arbeidslivet, og særlig viktig er det at alle lærer godt norsk.

Det er i dag altfor store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor mange som får seg jobb eller tar utdanning etter endt introduksjonsprogram. I noen kommuner kommer 8 av 10 i arbeid eller utdanning, mens det i andre kommuner bare er 3 av 10 som kommer videre.

– Dagens integreringssystem ble etablert da jeg var Kommunalministere for 15 år siden. Men skal vi lykkes med integreringen må vi alltid lete etter muligheter til å forbedre systemet ved å lytte til de som har erfaring fra området, sier statsminister Erna Solberg.

Det nye integreringspanelet skal gi innspill til forbedring og utvikling av integreringspolitikken, samt gi nye idéer og perspektiver.

Deltakere med ulik bakgrunn

Deltakerne i panelet kommer fra ulike deler av landet og har forskjellig bakgrunn, erfaring og alder. Deltakerne har, på ulikt vis, utmerket seg på forskjellige arenaer gjennom egeninnsats. De representerer kun seg selv og er ikke representanter for innvandrerbefolkningen som helhet eller bestemte grupper, miljøer eller organisasjoner.

– Jeg er takknemlig for at deltakerne i integreringspanelet vil bruke tid på å gi regjeringen råd og innspill. Vi vet at det er mye som fungerer bra, men vi må også ta tak i de utfordringene vi har. Alle medlemmene i panelet sitter med viktige kunnskaper og erfaringer, og kan bidra til at vi lykkes bedre med integreringen, avslutter Sanner.

Deltakerne i integreringspanelet

 1. Ahmad Masood Ansari (25 år, Kristiansand)
 2. Rawad Ajameah (37 år, Arendal)
 3. Bushra Ishaq (33 år, Oslo)
 4. Nasra Ali Omar (39 år, Tromsø)
 5. Aiman Shaqura (36 år, Toten)
 6. Mohamed Fariss (37 år, Oslo)
 7. Sahra Jaber (25 år, Oslo)
 8. Leila Rezzouk Rossow (36 år, Bergen)
 9. Sunil Loona (68 år, Vinterbro)
 10. Dana-Æsel Manouchehri (33 år, Lillesand/Oslo)
 11. Luisa Arango (30 år, Flisa)
 12. Leo Ajkic (34 år, Bergen/Oslo)