Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nytt utvalg skal gjennomgå regelverket for høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et lovutvalg som skal gjennomgå og vurdere endringer i regelverket for universiteter, høyskoler og studentsamskipnader.

Utvalget skal foreslå et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter –for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte. Utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU), som skal leveres Kunnskapsdepartementet senest 1. februar 2020.

Lovutvalget skal foreslå:

 • Ny lov for universiteter og høyskoler
 • Endringer i forskriftene gitt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven
 • Endringer i studentsamskipnadsloven og –forskriften

Alle universiteter og høyskoler i Norge er regulert av universitets- og høyskoleloven. Siste gang regelverket for universiteter og høyskoler ble helhetlig vurdert var i NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler. Blant annet på bakgrunn av dette ble universitets- og høyskoleloven vedtatt av Stortinget i 2005, og ga for første gang en felles lov for statlige og private universiteter og høyskoler.

Siden 2005 har universitets- og høyskoleloven blitt revidert en rekke ganger, men det har bare blitt foretatt endringer i avgrensede deler av loven.

– Det er viktig at alle universiteter og høyskoler har og fortsatt skal ha lovfestet faglig frihet og ansvar. Jeg er glad vi har fått et godt og kompetent utvalg som kan se på helheten i regelverket og vurdere ulike hensyn opp mot hverandre. Utvalget har en viktig og spennende oppgave foran seg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Dette er medlemmene:

 • Helga Aune, Oppegård. Direktør (Leder av utvalget)
 • Sunniva Bragdø-Ellenes, Kristiansand. Førsteamanuensis
 • Stine Jørgensen, København. Prodekan for utdannelse
 • Britt Elin Steinveg, Tromsø. Administrasjonssjef
 • Irene Dahl Andersen, Sarpsborg. Konstituert direktør
 • Karl Harald Søvig, Bergen. Dekan og professor
 • Kjell Magne Mælen, Tromsø. Dekan
 • Dag Olav Hessen, Oslo. Professor
 • Victor Norman, Bergen. Professor emeritus