Historisk arkiv

Oppstart av ny maritim utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

Det nye programmet, bachelor i Maritime Management, starter som en pilot høsten 2019, og vil gjøre det langt enklere for søkere med maritim fagskoleutdanning å gå videre på en bachelorgrad. Opptaket til piloten er på Høgskulen på Vestlandet (HVL), men samlingene vil være fordelt på alle de fire institusjonene som står bak programmet. Målet er å rekruttere studenter over hele landet.

– Nå blir det enklere for de som ønsker å bygge på sin maritime fagskoleutdanning med en bachelorgrad. De får godskrevet deler av det de har lært på fagskolen, slik at de oppnår en bachelorgrad raskere. Denne kompetansen er etterspurt av den maritime næringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Fritak for 60 studiepoeng
Studentene vil kunne få fritak for 60 studiepoeng, basert på kunnskapen de har fra den maritime fagskoleutdanningen. Studentene vil dermed kun måtte ta 120 studiepoeng, i stedet for 180, som er det vanlige for en bachelorutdanning.  

Krav til opptak vil være fullført og bestått toårig maritim fagskole, med fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå eller maskinoffiser på ledelsesnivå. Programmet er nettbasert med samlinger. Emnene og samlingene vil bli fordelt tilnærmet likt på hver av de fire utdanningsinstitusjonene. 

Institusjonene har basert studiet på innspill fra maritimt næringsliv fra hele landet og tidligere fagskoleutdannede. 

Trolig vil mange av studentene på det nye studiet være i jobb, og derfor vil den nye bachelorgraden tilbys som et deltidsstudium med halvert studieprogresjon. Det vil si at studentene kun vil ta 15 studiepoeng per semester, mot normalt 30 i en ordinær bachelor.

Tilpasset næringsliv og fremtiden
– Det nye studiet legger til rette for et næringslivstilpasset og framtidsrettet studieløp som knytter sammen fagskole og bachelorutdanning. I løpet av få år har MARKOM2020-samarbeidet dermed utviklet og etablert en helhetlig maritim profesjonsutdanning fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til ph.d.- utdanning, sier Petter Aasen, leder i styringsgruppen for MARKOM2020 og rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).  


Om MARKOM2020
Siden 2011 har samarbeidsprosjekt MARKOM2020 arbeidet for å løfte maritim utdanning fra fagskole til doktorgrad til et høyere nivå, med mål om at Norge skal være blant de verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. Overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor er en viktig del av dette arbeidet.

Spørsmål om studiemodellen:
Spørsmål om studiemodellen kan rettes til leder i styringsgruppen MARKOM 2020, Petter Aasen. Mob. 99529024.